Reklama

Vývoj rezonanční terapie

Institut rezonanční terapie v Lünen u Dortmundu založily r. 1988 Irene Lutzová a dr. Marion Hoensbroechová. Než se Irene Lutzová začala naplno věnovat vývoji rezonanční terapie, měla za sebou jako přírodní léčitelka pětadvacetiletou praxi ve Frankfurtu. Alarmující zprávy o klesající vitalitě přírody pro ni byly popudem k vytvoření metody, jejíž pomocí by bylo možné léčit nemocné ekosystémy.

Věděla o možnosti mentálního a mechanického ošetřo­vání na dálku. Během ve své praxe si všimla, že v současné době je stále méně možné, aby se lidé v přírodě nabíjeli a regenerovali. Byla to funkce, kterou příroda vždy měla. Z toho vyplývalo, že spíše než lidi je třeba ošetřit lesy. Nůž je ostrý na dvě strany: přírodě se pomůže a vyčerpaný člověk se může opět energeticky nabít, aby mohl být déle zdravý a plný sil.

V     r. 1986 navštívila její přítelkyně Marion Hoensbroechová „Da la Warrovu laboratoř“ v Oxfordu. Nechala se tam informovat o aktuálním stavu radioniky a výzkumu, který v minulosti prováděl De la Warr s rostlinami. V Německu začaly obě dámy experimenty z Anglie opakovat. Záhy dosáhly se svými pokusy s rostlinami v květináči srovnatelných výsledků. Ošetření pole, kde rostly fazole, na vzdálenost 300 km vedlo k výnosu o 38 procent vyššímu oproti poli neošetřenému.

Nadšené těmito výsledky ošetřily v r. 1987 pětihektarový lesní pozemek. Prof. dr. B. Streit z frankfurtské univerzity potvrdil v ošetřeném lese na konci růstové sezóny významně více půdního života, delší kořeny, větší bohatství dru­hů a větší míru přirozeného omlazení. Irene Lutzová a Marion Hoenbroechova byly těmito výsledky povzbuzeny do té míry, že r. 1988 založily IRT.

První zakázku ošetření na dálku zadal r. 1989 jeden vlastník lesa v Ně­mecku. Jednalo se o les na rozloze 680 hektarů u Achen. V témže roce institut začal na vlastní útraty projekt v Nizozemsku, aby zjistil, zda lze pomoci re­zonanční terapie zlepšit vitalitu lesů na silně okyselené písčité půdě. Zároveň byla jako nezávislá instituce požádána firma Heidemij, aby provedla srovná vací výzkum.             .

Reklama

V   r. 1992 již byly k dispozici zřetelné známky, že ošetření mělo na vitalitu buků a dubů pozitivní dopad. Na základě tohoto předběžneho průzkumu byl navázán kontakt se dvěma ministerstvy, Zemědělskou univerzitou ve Wageningen a Sdružením pro přírodní monumenty. Dotyčné instance se shodly, že nyní by měl následovat důkladný vědecký výzkum. K. tomu  byl formulován společný návrh výzkumu.

Tento návrh dostala do rukou třetí strana, která rozpoutala řízenou anti- kampaň v tisku. Díky několika negativním novinovým článkům vláda i ostatní instance od výzkumného projektu odstoupily.

V   letech 1990 a 1991 se rozběhlo několik ošetření v Německu, Rakousku, Belgii a Španělsku. Rozloha ošetřovaných lesů, parků a polí se pohybovala od 15 do 2 500 hektarů. Vláda „Bundesland Niederösterreich“ zadala zakázku k ošetření velkého Parku Laxenburg o rozloze 250 ha blízko Vídně. Nezávislý úřad pro výzkum „Strohschneider“ potvrdil v r. 1993, po třech letech rezo­nanční terapie, zlepšení vitality o 21 procent.

Od r. 1988 se rezonanční terapie rozvíjela bez přestávky dál s cílem, aby bylo možno ošetřovat i území o rozloze větší než 10 000 hektarů. Toho se dosáhlo v r. 1992. V letech 1992 a 1993 se přistoupilo k ošetřením velkých území v České republice, jež intenzivně doprovázel vědecký výzkum. IRT rozběhl mimo jiné projekty v Krkonoších a Krušných horách. Šlo o oblasti, které na sebe celosvětově upozornily koncem sedmdesátých let tím, že v nich ve velkém měřítku umíraly lesy.

V   letech 1994 a 1995 následovaly zakázky na ošetření vřesovišť v Anglii a Skotsku. Největším územím ošetřeným pomocí rezonanční terapie byla do­sud Nižněsvirská rezervace o 40 000 hektarech u Ladožského jezera v Rusku. Ošetření probíhalo od r. 1994 do r. 1997 včetně.

Zdroj: Hans Andeweg - V rezonanci s přírodou - Energetické léčení rostlin, nakladatelství Alternativa

Reklama

Komentáře

Sandra (Ne, 1. 9. 2013 - 11:09)
Kolotoč kolem přírodních léčitelek je nechutná aféra.Kdo má mít cokoli pozitivního,NENÍ TO POUHÝM OKEM VIDITELNÉ,bůh není idiot,zná všechny ty lotry a divadla okolo toho.
rezonanční terapie ? (Ne, 1. 9. 2013 - 16:09)
Další podvod s pseudovědeckým nátěrem. Ale dobrý prrrrrachy se dají z křenů vyždímat skrz jakoukoliv pitomost, vezne li to do rukou šikovná píár sviňa.
! (Po, 2. 9. 2013 - 08:09)
Potíž je v tom, že se vždy najde dost pitomců, kteří na takovou pitomost skočí. Je to prostě obchod s lidskou blbostí.
Karrate (Po, 2. 9. 2013 - 21:09)
Svině,karate!
Reklama