Biorezonanční terapie

Každé hmotě přísluší elektrické kmity se zcela specifickým, jen jí vlastním kmitočtem.

Každé hmotě přísluší elektrické kmity se zcela specifickým, jen jí vlastním kmitočtem. Tyto velice jemné, pro člověka nepostřehnutelné kmity jsou zachycovány přístrojem. Ve zdravém těle jsou tyto signály harmonické, v nemocném pak disharmonické. Touto biofyzikální metodou lze, podobně jako u elektroakupunktury, vypátrat nemoci, alergie a disharmonie a faktory, které uvádějí naše tělo do disharmonie.
Biorezonanční terapie může být použita k diagnostice i k léčení, přičemž se používají "léčivé", tj. neutralizující kmity.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (45)

 • Obrázek uživatele Gornadová
  Gornadová (anonym)

  Biorezonanční terapie je podvod.

  Feb 04, 2014
 • Obrázek uživatele Bludný balvan
  Bludný balvan (anonym)

  omitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků SISYFOS oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2009 získávají: stříbrný Bludný balvan BIOMED CZ, s.r.o. a doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. za průlomový přínos k rozvoji všeléčící biorezonanční terapie Snad už neexistuje nic, k čemu by se nemohla dát dnes tak oblíbená předpona „bio“. Takže když existuje rezonance, jasně definovaný fyzikální pojem, tak přece musí existovat biorezonance mezi živými tvory nebo mezi nimi a objekty neživými. A také musí za pomoci náležitých přístrojů a odborníků léčit, samozřejmě nikoli zdarma. „Terapie biorezonanční metodou spočívá ve vymazání paměťové stopy alergenu z těla pacienta. Pomocí přístroje je možno sejmout vlnové spektrum alergenu, vytvořit inverzní obraz této vlny a odeslat ji zpět pacientovi. Tímto způsobem lze paměťovou stopu vymazat nebo aspoň oslabit. Stejným způsobem lze provést detoxikaci pacienta. Biorezonancí je také možné podpořit imunitní stav organismu, normalizovat střevní mikroflóru, podpořit funkci jater a ledvin atd.“ e tedy konečně jasno? Je Nobelova cena na obzoru? Zarputilí skeptici stále tvrdí, že tomu tak není, že proti biorezonanci mluví jasně teorie i praxe. Pokud jde o záření těla a informace v něm o všech neduzích, v člověku působících, je to obyčejný výmysl, odporující základním poznatkům fyziky. Ale když ona ta biorezonance zní tak tajuplně a sexy...

  Feb 05, 2014
 • Obrázek uživatele Honza
  Honza (anonym)

  Nevím, jak který kuřák, ale u mě nepomáhalo nic. Až jsem se doslechl o odvykání pomocí biorezonance a tak jsem to zkusil. A nekouřím už 2,5 roku. A protože jsem z mělnického okresu, tak jsem se doslechl, že už to funguje i tady v nemmocnici na Podolí. Já osobně tomu po své zkušenosti věřím a doporučuji tuto metodu

  Feb 27, 2014
 • Obrázek uživatele Ivan
  Ivan (anonym)

  Nevím, jak který kuřák,...Honzo, ty jsi velice jednoduchý člověk, takže sugesce pomocí podvodného přístroje udělala své. :-)

  Feb 27, 2014
 • Obrázek uživatele Zdeněk
  Zdeněk (anonym)

  Honzo, ty jsi velice...Tak nějak náhodou jsme narazil na klub skeptiků biorezonance. Jakožto koňák jsem nechal léčit kobylu na prokázaný zánět dutin a vzdušného vaku. Po selhání půlroční a nákladné léčby antibiotiky byla právě biorezonance to co zabralo. No, že bych kobyle nějak vsugerovával, že jí to pomůže se říci nedá ale výsledek se dostavil. Určitě toto nění všemocné nicméně za vším stojí obrovské lobby farmaceutických firem které zde existuje dlouhá desetiletí a které nedají absolutně žádný prostor zasáhnout pro oslabení jejich zavedené "chemické" léčby a tím pádem oslabení zisků. Ať si každý vyzkouší a pak ať mluví. Nicméně já osobně jsme podstoupil homeopatickou léčbu boreliosy a světe div se vyléčila mě. Probíhalo to sice komplikovanou formou kdy se odebere krev a po smíchání s homeopatikem se aplikuje do svalu. Tolik pro všechny nevěřící Tomáše i Ivany.

  Kvě 04, 2015
 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  Ačkoliv ji léčili, přesto se uzdravila.

  Kvě 04, 2015
 • Obrázek uživatele Jiri
  Jiri (anonym)

  Z vlastní nákladné zkušenosti(totální blbosti,za ktrou se stydím) musím konstatovat,že je to naprostý podvod a nesmysl...jediné,co to spolehlivě dovede je připravit pacienta o peníze...nic jiného!! Když dnes slyším,že to léčí alergii ,tak to ve mně vzbuzuje agresi...Je mi líto těch peněz!! Berte to prosím ,jako dobře míněné varování před podvodníky a darebáky,kteří nemají svědomí . Jiri

  Dub 14, 2016
 • Obrázek uživatele paní
  paní (anonym)

  Z vlastní nákladné...Přidávám se k Jiřímu, je to past na peníze. V Biorezoně v Praze jsem nechala 29 tis.Kč a exém se mi nezlepšil, spíš naopak!!!

  Kvě 02, 2016
 • Obrázek uživatele Lili
  Lili (anonym)

  Jestli je biorezonance podvod, tak je podvod magnetická rezonance, sono a X dalších lékařských, vědeckých a dalších přístrojů založených a těchto principech včetně mikrovlné trouby, radaru, televize, mobilních telefonů a... Tady jsou podvodníci vědci, kteří dostali Nobelovu cenu za fyziku v roce 2014 za vynález rezonančního mikroskopu. A co rezonanční rozrušování ledvinových kamenů, které se provádí mnoho desítek let téměř ve všech nemocnicích. A svícení záživkami s frekvencí 550 Hz na novorozence, aby se jim snížil bilirubin. a další a další... Ach jo, skeptici, v jakém zapadlém údolí, bez elektřiny, televize, novin, vy vlastně žijete.

  Kvě 24, 2016
 • Obrázek uživatele Fyzik
  Fyzik (anonym)

  To "rezonance" je v pořádku, horší je to s tím bio. Vážně: Rezonance je přesný fyzikální pojem, neplandejte tady dohromady všechno možné. Biorezonance je šarlatánská pavěda na tahání peněz.

  Kvě 24, 2016
 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  To nevadí, že je to podvod. Slovo "biorezonance" je libozvučné a pomáhá prodávat blbiny blbcům.

  Kvě 24, 2016
 • Obrázek uživatele Ať žijó bió
  Ať žijó bió (anonym)

  A pamatujte že většina jsou blbci a tupci, stádo omezené a schopné všeho! Já z toho krásně žiju.

  Kvě 24, 2016
 • Obrázek uživatele Lili
  Lili (anonym)

  To "rezonance" je v...Magnetická rezonance, sono a další přístroje jsou zaměřeny a fungují na biologické tkáně a orgány. Tedy bio je důvodně použito, stejně jako např u biochemie a pod.

  Kvě 25, 2016
 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  Magnetická rezonance a sono jsou diagnostické metody, které pracují na diametrálně odlišném principu. S "biorezonancí" nemají nic společného, ani to "bio". Teď se ostatně místo "bio" říká "kino".

  Kvě 26, 2016
 • Obrázek uživatele Drak
  Drak (anonym)

  Je vidět, že to pomáhá hlavně těm, co propadli z fyziky.

  Kvě 26, 2016
 • Obrázek uživatele Lili
  Lili (anonym)

  Magnetická rezonance a sono...Magnetická rezonance nemá s biorezonancí nic společného? A jak tedy funguje? Že by po vystavení magnetickému poli s tou správnou frekvencí vybuzená rezonující molekula vyslala signál, který zachytí citlivý snímač a zapracuje tuto odpověd do dvorozměrného řezu, ze kterého se trojrozměrný skládá v počítači? Sakra sakra, asi u vás na vesnici to chlapi v hospodě říkali jinak.

  Kvě 26, 2016
 • Obrázek uživatele no
  no (anonym)

  Jaký citlivý snímač máš na mysli? Excitovaná molekula je v nestabilním stavu.

  Kvě 27, 2016
 • Obrázek uživatele Lili
  Lili (anonym)

  Jaký citlivý snímač máš...Samozřejmě snímač magnetické rezonance. K excitovaná molekule je asi nejjednodušší vysvětlení u fluorescenční spektroskopie. Fluorescenční metody se stále více používají nejen v biochemickém a biofyzikálním výzkumu, ale i v klinické chemii, genetických analýzách, monitorování prostředí a dalších oborech. V biomedicíně se jedná především o identifikaci a dělení buněk v průtokové cytometrii, zobrazování buněčných složek ve fluorescenční mikroskopii a analýze obrazu, studium změn konformací a dynamiky buněčných systémů, aplikace v různých testech jako je ELISA a další, kdy fluorescenční metody často nahrazují metody využívající radionuklidové zářiče. Tato práce je zaměřena na možnosti použití fluorescenční spektroskopie v lékařském výzkumu, především v oboru neurověd, kdy se využívá 1. závislosti emisních vlastností fluoroforu na prostředí, v němž se nachází; 2. přenosu elektronové excitační energie mezi donorem a fluoreskujícím akceptorem; 3. polarizované fluorescence. V první kapitole je shrnuta základní teorie fluorescence, v druhé kapitole uvádím stručný přehled fluoroforů používaných v biomedicíně a třetí část je věnována popisu vybraných experimentů, 1.1. Luminiscence Definice luminiscence: 1. Luminiscence je přebytek záření nad tepelným vyzařováním tělesa v tom případě, má-li toto přebytečné záření konečnou dobu trvání, jež podstatně převyšuje periodu světelných kmitů. 2. Luminiscence je emise světla z nějaké látky a nastává z elektronových excitovaných stavů. Luminiscence se dělí na: 1. fluorescenci 2. fosforescenci 3. zpožděnou fluorescenci Definice fluorescence: 1. Nastane-li emise záření z excitovaného elektronového stavu jedním či více spontánními energetickými přechody jedná se o fluorescenci. 2. Praktické kritérium: fluorescenci pozorujeme během buzení a po jeho vypnutí prakticky ihned mizí (doba dohasínání je obvykle řádově 10-8 s). Definice fosforescence: 1. Uplatňuje-li se při emisi záření z excitovaného elektronového stavu metastabilní hladina jedná se o fosforescenci. 2. Praktické kritérium: fosforescence má delší dobu dohasínání než fluorescence (>>10-8 s) a obvykle ji nelze pozorovat v roztocích při pokojové teplotě. Definice zpožděné fluorescence: Zpožděná fluorescence je zářivý přechod z téhož singletního stavu (S1) jako při fluorescenci, ale s delší dobou dohasínání danou časem, po který je molekula v metastabilním tripletovém stavu. Stokesův zákon: Vlnová délka luminiscenční emise při fotoluminiscenci je větší nebo rovna vlnové délce excitačního světla (lem ? lex). Vavilovovy postuláty: 1. Při stokesovském buzení fotoluminiscence, kdy frekvence excitačního záření (nex) je větší nebo rovna frekvenci průsečíku emisního a excitačního pásu, nemůže být energetický výtěžek luminiscence větší než 1. 2. Při antistokesovském buzení, kdy je nex menší než frekvence průsečíku emisního a excitačního pásu, energetický výtěžek luminiscence klesá s růstem tohoto rozdílu, a to tím rychleji, čím je nižší teplota. Většina složitých organických molekul nefluoreskuje; intenzivní fluorescenci vykazují některé aromatické sloučeniny (polyaromatické uhlovodíky nebo heterocykly) nazývané fluorofory nebo fluorescenční barviva. Typické fluorofory jsou např.: · chinin (tonik) · fluorescein, rhodamin B (nemrznoucí směsi, fluorescenční značení) · POPOP (scintilátory) · akridinová oranž (DNA) · umbeliferon (ELISA) · antracén, perylén (znečištění životního prostředí oleji) Charakteristické je teplotní zhášení luminiscence, tj. snižování kvantového výtěžku s teplotou. Na Obr. 1.1 je zjednodušené schéma zářivých a nezářivých přechodů mezi elektronově vibračními stavy složité molekuly a tvar absorpčních a emisních spekter (l - vlnová délka). Po absorpci světelného kvanta budícího záření (viz modré šipky) přechází elektrony ze singletního stavu S0 do excitovaných singletních stavů S1, S2, … a tripletních stavů T1, T2, …. Molekula obvykle přejde ze rovnovážné vibrační hladiny stavu S0 do některé z vibračních hladin excitovaných stavů. K deexcitaci molekuly dochází buď zářivými přechody (luminiscence; viz zelené a červené šipky) nebo nezářivými přechody (vnitřní konverze, mezisystémová konverze, vibrační relaxace; viz černé tečkované šipky). Doba trvání t jednotlivých procesů je pro absorpci řádově 10-15 s, pro fluorescenci 10-8 s, pro fosforescenci je mnohem delší než 10-8 s (obvykle milisekundy až sekundy), pro vibrační relaxaci 10-12-10-13 s, pro vnitřní konverzi 10-6-10-12 s, pro mezisystémovou konverzi 10-4-10-12 s. Obr. 1.1 Schéma zářivých a nezářivých přechodů mezi elektronově vibračními stavy složité molekuly (forma Jabłonského diagramu). absorbce fluorescence fosforescence l t » 10-15 s t » 10-8 s t » 10-3-100 s absorbce fluorescence fosforescence T1 S2 vnitřní konverze mezisystémová konverze S1 vibrační relaxace Fluorescence je tedy spinově dovolený zářivý přechod, obvykle z rovnovážné vibrační hladiny stavu S1 do některé z vibračních hladin základního stavu S0. Fosforescence je zářivý přechod z vyššího (T1) do energeticky nižšího stavu o rozdílné multiplicitě (S0). Zpožděná fluorescence je zářivý přechod z téhož singletního stavu (S1) jako při fluorescenci, ale s delší dobou dohasínání danou časem, po který je molekula v metastabilním tripletovém stavu. Doba dohasínání zpožděné fluorescence je přibližně rovna době dohasínání fosforescence měřené za stejných podmínek. Emisní spektrum zpožděné fluorescence je totožné s emisním spektrem okamžité fluorescence. 1.2. Charakteristiky fluorescence Hlavní charakteristiky fluorescence jsou: intenzita – počet fotonů procházejících v daném směru jednotkovou plochou za jednotku času spektrální složení – spektrální hustota fotonového toku na jednotkový interval vlnových délek nebo frekvencí polarizace – směr kmitání elektrického vektoru elektromagnetické vlny doba dohasínání – je dána vnitřní dobou života excitovaného stavu, z něhož dochází k emisi; úzce souvisí s pochody vedoucími k nezářivé deaktivaci tohoto stavu koherenční vlastnosti – vztahy mezi fázemi světelných vln Obr. 1.2 Základní spektrální charakteristiky. c – fázová rychlost vlny (ve vakuu 2,998.108 m.s-1) h – Planckova konstanta (6,626176 10-34 J.s) IR VIS UV energie (eV) = E = hn 1,77 3,10 frekvence (s-1) = n = c/l 4,28E+14 7,49E+14 vlnočet (cm-1) = u = 1/l 14300 25000 vlnová délka (nm) = l = c/n 700 400 Emisní spektrum je závislost intenzity fluorescence na vlnové délce (nebo energii, vlnočtu, či frekvenci) při konstantní vlnové délce budícího záření. Excitační spektrum je závislost intenzity fluorescence na vlnové délce (nebo energii, vlnočtu, či frekvenci) při konstantní vlnové délce emitovaného záření. Kashovo pravidlo: Před emisí fluorescenčního kvanta dochází obvykle k relaxaci vibrační energie a vnitřní konverzi, takže fluorescenční přechod nastává z nejnižší vibrační hladiny prvního excitovaného stavu S1. Vavilovův zákon: Kvantový výtěžek a doba trvání excitovaného stavu složitých molekul v roztoku nezávisí na vlnové délce budícího záření. Z toho vyplývá obecná vlastnost fluorescence: Emisní spektra jsou nezávislá na vlnové délce excitace. Zákon zrcadlové symetrie mezi absorpčním a fluorescenčním pásem: Zrcadlová symetrie mezi absorpčním a fluorescenčním pásem (Obr. 1.3) platí pro velké množství organických molekul a je způsobena tím, že absorpce i emise z odpovídajících si vibračních hladin mají stejnou relativní pravděpodobnost. Většina absorbujících i emitujících molekul se nachází v rovnovážném vibračním stavu, přičemž vibrační struktura základního i excitovaného stavu mají stejnou strukturu. Po absorpci přechází elektron z rovnovážné vibrační hladiny stavu S0 na vyšší vibrační hladinu stavu S1, poté dochází k rychlé vibrační relaxaci na rovnovážnou vibrační hladinu excitovaného stavu S1 (v čase 10-12-10-13 s) a teprve poté následuje zářivý přechod na vyšší vibrační hladinu stavu S0 a další vibrační relaxace na rovnovážnou vibrační hladinu stavu S0. Rozdílu v energiích mezi maximy absorpčního a emisního pásu se říká Stokesův posuv. Výjimky z pravidla zrcadlové symetrie jsou obvykle důsledkem rozdílného geometrického uspořádání atomových jader v excitovaném stavu oproti uspořádání ve stavu základním. Obr. 1.3 Zrcadlová symetrie absorpčního a fluorescenčního pásu. Stokesův posuv absorpce fluorescence n Vliv prostředí na absorpční a emisní spektra V roztocích dochází vlivem elektrostatických interakcí dipól-dipól, nebo dipól-indukovaný dipól mezi molekulami fluoroforu a rozpouštědla k solvataci fluoreskujících molekul (Obr. 1.4). Protože molekuly mají v základním a v excitovaném stavu obecně různé dipólové momenty i polarizovatelnosti, dochází při měření fluorescence v roztocích ke změnám v optických spektrech vlivem různé solvatace molekul. Doba potřebná pro molekulární relaxace je mnohem delší, než je rychlost elektronového přechodu, ale obvykle kratší, než doba života excitovaného stavu. K emisi proto dochází ze stavu, kdy již bylo dosaženo rovnovážné konfigurace. Protože část absorbované energie se spotřebuje na relaxaci molekul rozpouštědla kolem molekuly fluoroforu v excitovaném i základním stavu, je energie emitovaného fluorescenčního záření menší, než by odpovídalo čistě elektronovému přechodu. Obr. 1.4 Solvatace fluoroforu při absorpci a emisi v roztocích. 1 – rovnovážná konfigurace v základním stavu 2 – nerovnovážná konfigurace v excitovaném stavu (Franckův-Condonův stav) 3 – rovnovážná konfigurace v excitovaném stavu 4 – nerovnovážná konfigurace v základním stavu (Franckův-Condonův stav) absorpce fluorescence  „ ƒ ‚ Proces fluorescence je cyklický. Pokud není fluorofor nevratně zničen v excitovaném stavu (jev fotovybělování, fotobleaching), potom tentýž fluorofor může být opakovaně excitován a emitovat fluorescenční záření. To je základ vysoké citlivosti fluorescenčních technik. Kvantový výtěžek Definice kvantového výtěžku fluorescence (v ustáleném stavu): 1. Kvantový výtěžek je poměr počtu světelných kvant emitovaných a absorbovaných fluoroforem za sekundu. 2. Nepřímo lze kvantový výtěžek definovat jako poměr pozorované střední doby dohasínání fluorescence (t) a vnitřní (radiační) doby života excitovaného stavu bez zhášecích mechanismů (t0). Intenzita fluorescence Intenzita fluorescence je úměrná intenzitě absorpce násobené kvantovým výtěžkem fluorescence. Jestliže fluorescenci měříme pod „magickými“ úhly 54°44´8´´ nebo 125°15´51´´ ke směru excitačního paprsku, potom není její intenzita ovlivněna případnou anizotropií emise systému. Při použití citlivých fotonásobičů pro detekci fluorescenčního záření a při buzení intenzivním světlem lze detekovat koncentrace rozpuštěných látek až 10-12 mol/l, což je alespoň o 4 řády vyšší citlivost, než pro absorpční měření. Protože kvantový výtěžek fluorescence roztoků složitých molekul je obvykle nezávislý na vlnové délce budícího záření, je excitační spektrum fluorescence zředěných roztoků přesnou replikou jejich absorpčního spektra a lze tak spektrofluorimetricky získat absorpční spektrum fluoreskující látky při daleko nižších koncentracích, než při přímém měření absorpce na spektrofotometru. Efekt vnitřního filtru je chyba vznikající při měření intenzity fluorescence v důsledku skutečnosti, že vrstvy vzorku vzdálenější od roviny dopadu budícího záření na vzorek jsou excitovány nižší intenzitou světla, neboť část budícího záření je absorbována povrchovými vrstvami. Tato chyba se projevuje jen u silněji absorbujících roztoků, ale při přesném měření kvantových výtěžků je nutno ji vždy uvažovat a korigovat. Doba života excitovaného stavu Doba života excitovaného stavu (t) je určena průměrným časem, který molekula stráví v excitovaném stavu před návratem do stavu základního. Obecně je doba života fluorescence kolem 10-8 s. Při jednoduchém exponenciálním dohasínání se 63% molekul vrátí do základního stavu v čase t < t a 37% v čase t > t. Doba života fluoroforu za nepřítomnosti neradiačních zhášecích procesů se nazývá vnitřní (též přirozená, radiační) doba života (tn). Vnitřní dobu života lze v principu spočítat z absorpčního spektra, extinkčního koeficientu a fluorescenčního spektra. Za určitých podmínek lze vnitřní dobu života spočítat také jako poměr změřené doby života a kvantového výtěžku fluorescence. Zhášení fluorescence Zhášení fluorescence lze definovat jako bimolekulární proces, který snižuje kvantový výtěžek fluorescence beze změny fluorescenčního emisního spektra. Může být důsledkem různých procesů. Srážkové (dynamické) zhášení nastává, když je fluorofor v excitovaném stavu deaktivován (tj. navrací se nezářivě do základního stavu) při srážce s molekulou zhášedla. Molekuly nejsou při tomto procesu chemicky změněny na rozdíl od statického zhášení, kdy se po kontaktu fluoroforu a zhášedla vytváří nefluorescenční komplex. Samozhášení je zhášení fluoroforu jím samotným; nastává při jeho vysokých koncentracích nebo při vysoké denzitě značení. Snížení intenzity fluorescence dynamickým zhášením je popsáno Sternovou-Volmerovou rovnicí: (1.1) F0/F = t0/t = 1 + kq t0 Cq kde je F0 – kvantový výtěžek fluorescence za nepřítomnosti zhášedla, F - totéž za přítomnosti zhášedla o koncentraci Cq, t0 – doba dohasínání fluorescence bez zhášedla, t - doba dohasínání v přítomnosti zhášedla, kq – bimolekulární zhášecí konstanta (= bimolekulární rychlostní konstanta určená difúzí vynásobená účinností zhášení). Nejčastějším zhášedlem fluorescence i fosforescence je molekulární kyslík (O2). Dále fluorescenci zhášejí (v důsledku mezisystémové konverze) atomy halogenů jako je bróm a jód. Fotovybělování (photobleaching) je jev odlišný od zhášení fluorescence, neboť při něm dochází k nevratné destrukci excitovaného fluoroforu. Tento jev často omezuje možnost použití intenzivnějšího buzení fluorescence. Excimerová luminiscence Excimer je excitovaný dimer; v případě dvou různých molekul se jedná o exiplex. Emisní pás excimerové fluorescence je posunut k větším vlnovým délkám ve srovnání s fluorescencí izolovaných molekul. Objevuje se někdy spolu s koncentračním zhášením. Polarizovaná fluorescence Je-li roztok fluoroforů excitován lineárně polarizovaným zářením, potom budou excitovány pouze ty molekuly, které mají nenulový průmět svého absorpčního přechodového momentu do směru polarizace (fotoselekce). Je-li průměrná rotační relaxační doba (charakterizující rotační difúzi v roztocích) mnohem delší než doba dohasínání fluorescence, potom také výsledná fluorescence bude polarizována. Bude-li naopak průměrná rotační relaxační doba mnohem kratší než doba dohasínání fluorescence, potom anizotropie systému klesne ještě před emisí na limitní hodnotu (v izotropním systému o malé viskozitě až na nulu). Pokud jsou doba dohasínání fluorescence a rychlost molekulární reorientace srovnatelné, potom bude polarizace fluorescence modulována molekulárním pohybem a analýza časové závislosti emisní anizotropie bude poskytovat informaci o anizotropii systému, v němž se fluorofor nachází. Měření polarizace fluorescence poskytuje informace o molekulární orientaci a pohyblivosti a procesech, které je modulují, např.: fluidita membrán interakce ligand-receptor proteolýza interakce protein-DNA kontrakce svalů aktivita proteinkináz Ustálená a časově rozlišená fluorescence Parametry fluorescence lze měřit buď v ustáleném stavu, nebo s časovým rozlišením jejich průběhu. Ustálená fluorescence se měří při buzení kontinuálním zářením a dostáváme potom časovou střední hodnotu intenzity či polarizace fluorescence. Časově rozlišená fluorescence se měří pomocí pulzní excitace (délka pulzu je obvykle kratší než doba dohasínání fluorescence vzorku) nebo fázově modulovaného budícího záření a umožňuje analyzovat časové závislosti měřených parametrů, především anizotropie fluorescence. 1.3. Anizotropie fluorescence Veličiny charakterizující polarizaci fluorescence: 1. Stupeň polarizace (1.2) p = (III - I^)/((III + I^) kde III a I^ jsou složky světelné intenzity rovnoběžné nebo kolmé ke směru polarizace budícího záření. 2. Anizotropie fluorescence (1.3) r = (III - I^)/((III + 2 I^) 3. Depolarizační faktor (1.4) d = I^/III Uvedené veličina lze mezi sebou převádět: (1.5) r = 2 p/(3 – p) = (1 - d)/(1 + 2 d) (1.6) p = 3 r/(2 + r) = (1 - d)/(1 + d) Obr. 1.5 Uspořádání při měření polarizované fluorescence. · % nasycených mastných kys. · % cholesterolu v membráně · koncentrace proteinů anizotropie fluorescence v membránách anizotropie fluorescence: r = 2 polarizátor analyzátor Z teorie depolarizace fluorescence vyplývá, že intenzita fluorescence pozorovaná pomocí analyzátoru, který je otočen o úhel a od směru rovnoběžné polarizace je (1.7) Ia(t) = cos2a III (t) + sin2a I^(t) a pro časovou závislost anizotropie platí (1.8) r(t) = (3 cos2g(t) – 1)/5 kde g je úhel dipólové reorientace v čase od 0 do t. Ze vztahu (1.7) vyplývá, že bude-li analyzátor otočen o „magický“ úhel 54,74° (=54°44´8´´), potom je (1.9) I54,7(t) = III (t) + 2 I^(t) V roztocích, kde je doba dohasínání fluorescence srovnatelná s rotační relaxační dobou je nutno měřit celkovou intenzitu fluorescence pomocí analyzátoru otočeného o 54,7°, čímž se získají hodnoty dohasínání fluorescence neovlivněné molekulárními rotacemi. Ze vztahu (1.8) plyne, že za nepřítomnosti depolarizace (např. ve zředěných zmrzlých roztocích za nepřítomnosti depolarizačních mechanismů a za předpokladu, že jsou přechodové momenty absorpce a emise rovnoběžné) je mezní hodnota anizotropie fluorescence buzené polarizovaným zářením dána pouze fotoselekcí (1.10) r0 = 2/5 a mezní hodnota stupně polarizace (1.11) p0 = 1/2 Rozptýlené světlo je zcela polarizováno (r = 1). Mezi hodnotami polarizace fluorescence buzené nepolarizovaným zářením (pnepol) a polarizovaným zářením (ppol) platí vztah (1.12) pnepol = ppol/(2 – ppol) Polarizační spektra Polarizační spektra fluorescence jsou závislosti stupně polarizace nebo anizotropie na vlnové délce při konstantní vlnové délce excitujícího nebo emitovaného záření. Za předpokladu, že přechodové momenty absorpce a emise nejsou rovnoběžné, ale svírají úhel b, je mezní hodnota stupně polarizace fluorescence buzené polarizovaným zářením snížena dle vztahu (1.13) p0 = (3 cos2b - 1)/(cos2b +3) Zobecněný vztah (1.8) pro časovou závislost anizotropie potom je (1.14) r(t) = (3 cos2b – 1)(3 cos2g(t) – 1)/5 kde je b pevný úhel mezi absorpčním a emisním přechodovým momentem a g(t) je úhel, o který se natočí emisní dipól za dobu od 0 do t. Měřením stupně polarizace excitačních spekter potom umožňuje oddělit překrývající se absorpční pásy, které odpovídají různým elektronovým přechodům s různými úhly b. Perrinovy rovnice (pro sférické částice) V případě kulovité částice, kdy depolarizační rotace jsou symetrické a izotropní, má časová závislost anizotropie fluorescence fluoroforu exponenciální průběh (1.15) r(t) = r0 exp(-t/tr) kde tr je rotační korelační čas (tr = 1/6Dr) zavedený pomocí rotační difúzní konstanty Dr, pro kterou v případě sférické částice platí Stokesův-Einsteinův vztah (1.16) Dr = kT/6Vh kde je V – objem částice, h – viskozita prostředí, k – Boltzmannova konstanta (=1,380662.10-23 J.K-1), T – absolutní teplota. Při měření ustálené fluorescence (buzení kontinuálním zářením) měříme časovou střední hodnotu anizotropie (1.17) r = r0 (1+(t/tr)-1 kde je r0 – mezní hodnota anizotropie, t - doba života fluorescence, tr - rotační korelační čas. Tato Perrinova rovnice se používá v různých formách, např. s použitím rovnice (1.16) (1.18) r0/r = 1 + t/tr = 1 + 6Drt = 1 + kTt/Vh Časově rozlišená anizotropie fluorescence Měření časově rozlišené anizotropie fluorescence při pulzním buzení poskytuje mnohem více informací o rotačních pohybech fluoroforu, než ustálená fluorescence. Ustálená fluorescence poskytuje zprůměrované hodnoty měřených parametrů a pro jejich interpretaci je nutno provádět řadu měření při různých teplotách; oproti tomu metodou časově rozlišené polarizace fluorescence získáme potřebné údaje již z měření při konstantní teplotě. Při použití metody časově rozlišené anizotropie fluorescence se měří časově závislé složky intenzity III (t) a I^(t). Celková intenzita I(t) = III (t) + 2 I^(t) přitom nezávisí na rotačním pohybu fluoroforu a měří se pod „magickým“ úhlem 54,7° (viz výše). Časový průběh anizotropie fluorescence r(t) je v těchto experimentech (pulzní buzení) závislý pouze na rotačním pohybu fluoroforu. Lze získat informace o velikosti, tvaru a ohebnosti částice. Pro sférické částice dohasíná anizotropie exponenciálně (1.19) r(t) = r0 exp(-t/tr) kde je r0 – hodnota anizotropie v čase nula, tr - rotační korelační čas pro tuhou kouli. Pro asymetrické nebo flexibilní fluorofory je analýza dohasínání anizotropie fluorescence složitější a je popsána v literatuře uvedené v sekci Odkazy. 1.4. Přenos excitační energie Přenos elektronové energie se uskutečňuje mechanismy zářivými nebo nezářivými. K zářivému (triviálnímu) přenosu energie dochází, když excitovaná molekula donoru emituje záření, které je následně reabsorbováno molekulou akceptoru. K excitaci nezářivým přenosem energie (fluorescenční rezonanční přenos energie, FRET) dochází, když ve směsi molekul dochází k absorpci pouze molekulami donoru, avšak konečným výsledkem jsou excitované molekula akceptoru, které v budící záření neabsorbují. Při tomto přenosu energie tedy nedochází k emisi světla donorem. Rezonanční přenos energie lze charakterizovat rychlostní konstantou (kDA), která vyjadřuje pravděpodobnost přenosu; určující složkou je dipól-dipólový přenos energie, pro nějž byl odvozen Försterův vzorec (v případě slabé vazby, kdy vzájemné interakce donoru a akceptoru neovlivní optická spektra) např. v této formě (1.20) kDA = (1/tD) (R0/RDA)6 kde je tD – doba dohasínání fluorescence donoru, R0 – vzdálenost ve které je pravděpodobnost přenosu energie rovna pravděpodobnosti vnitřní deaktivace vzbuzeného stavu molekuly, RDA – vzdálenost mezi donorem a akceptorem. Rezonanční přenos energie je tedy silně závislý na vzdálenosti donoru a akceptoru. 1.5. Spektrofluorimetrie Přístroje založené na měření fluorescence jsou čtverého typu: 1. spektrofluorimetry – měří střední signál celého vzorku umístěného obvykle v kyvetě nebo v jamce mikrodestičky 2. fluorescenční mikroskopy – umožňují pozorovat fluorescenci dvoj- nebo trojrozměrných mikroskopických objektů 3. fluorescenční skenery (včetně čteček mikrodestiček) – měří fluorescenci dvojrozměrných makroskopických objektů (elektroforetické gely, bloty, chromatogramy) 4. průtokové cytometry – měří fluorescenci velkého množství jednotlivých buněk a umožňují identifikaci a separaci jejich subpopulací Existují však i další přístroje, které jako detekci používají fluorescenci. Spektrofluorimetry mají zdroj budícího záření v ultrafialové a viditelné oblasti spektra. Pro měření ustálené fluorescence se běžně používají vysokotlaké výbojky, přístroje pro měření časově rozlišené fluorescence využívají jako zdroj budícího záření obvykle pulzní laser. Budící záření prochází excitačním monochromátorem a dopadá na vzorek (obvykle temperovaná kyveta s roztokem). Nejčastěji ve směru kolmém k budícímu paprsku se měří emitované fluorescenční záření, které nejprve prochází emisním monochromátorem a je detekováno pomocí fotonásobiče. Používá se uspořádání s jedním emisním monochromátorem (uspořádání „L“) nebo se dvěma protilehlými emisními monochromátory (uspořádání „T“). Při měření polarizované fluorescence jsou za excitační monochromátor a před emisní monochromátor zařazeny polarizátory, které jsou otočné kolem osy paprsku jimi procházejícího. Při měření emisních spekter fluorescence je excitační monochromátor nastaven na pevnou vlnovou délku budícího záření. Při měření excitačních spekter je pevně nastavena vlnová délka na emisním monochromátoru. Kromě vlnových délek excitace a emise se běžně nastavují ještě šířky štěrbin obou monochromátorů, které ovlivňují citlivost a spektrální rozlišení daného měření. Polarizovaná fluorescence roztoků se měří ve směru kolmém ke směru budícího paprsku, který je polarizován ve svislém směru. Je přitom nutno provádět korekci na vliv emisního monochromátoru spektrofluorimetru na polarizaci jím procházejícího záření. Anizotropie fluorescence se určuje ze vztahu (1.21) r = (IIIV - G I^V)/((IIIV + 2 G I^V) kde IIIV a I^V jsou složky světelné intenzity rovnoběžné nebo kolmé k směru (vertikálnímu) polarizace budícího záření a G je korekční faktor, který lze změřit při excitačním záření polarizovaném vodorovně jako poměr I^H/IIIH. U fluoroforů s dlouhou dobou života v roztocích o malé viskozitě je faktor G při měření excitačního spektra konstantní. Pro analýzu neznámých vzorků nebo směsí fluoroforů se používá měření úplné fluorescence (též excitačně emisní matice, maticové skenování). Excitačně emisní matice vniká spojením excitačního a emisního spektra směsi fluoroforů do trojrozměrného obrazu, kde je na jedné ose excitační vlnová délka, na druhé ose je emisní vlnová délka a na svislé ose je vynesena intenzita fluorescence. Synchronní luminiscence může být vhodná pro analýzu směsí látek; tato metoda je založena na současném běhu obou monochromátorů, přičemž je nastaven konstantní rozdíl vlnových délek mezi excitačním a emitovaném záření (synchronní excitace) – výsledkem je konvoluce emisního a excitačního spektra. Metody měření relaxačních časů Pro měření časově rozlišené fluorescence se používají jednak pulzní metody, jednak metoda fázového posuvu. Pulzní metody používají k excitaci fluoroforu pulzní lasery nebo výbojky a fluorescence se detekuje ve známých časových úsecích od krátkodobé excitace. Metoda fázového posuvu používá k buzení fluorescence modulované světlo a měří se fázový posuv fluorescence vůči excitačnímu záření. Pro měření v dohasínání pikosekundovém oboru se používají další speciální metody, zde neuváděné. Fluorescenční korelační spektroskopie (FCS) Fluorescenční korelační spektroskopie (FCS) je technika při níž jsou měřeny spontánní fluktuace intenzity fluorescence v mikroskopickém objemu (kolem 10-15 l) určeném fokusovaným excitačním laserovým paprskem. Malé, rychle difundující fluorofory způsobují rychlé fluktuace intenzity fluorescence – oproti konvenční fluorimetrii nedochází ke způměrování těchto difúzně závislých fluktuací. Časová závislost intenzity fluorescence je potom analyzována pomocí dočasné autokorelační funkce, která obsahuje informaci o rovnovážných koncentracích, reakčních kinetikách a difúzních rychlostech molekul ve vzorku. Mezi aplikace fluorescenční korelační spektroskopie patří: · fragmentace nukleových kyselin · hybridizace nukleových kyselin · tvorba produktů PCR · laterální oddělení lipidů v dvojvrstvách · difúze molekul v jádře a cytoplazmě · interakce protein-protein · vazebná rovnováha pro léčiva a jiné ligandy · shlukování (clustering) membránových receptorů

  Kvě 27, 2016
 • Obrázek uživatele Bió žijó
  Bió žijó (anonym)

  A konečně je klid, pardon: biorezonanční klid.

  Kvě 28, 2016
 • Obrázek uživatele Bió žijó
  Bió žijó (anonym)

  A konečně je klid, pardon: biorezonanční klid.

  Kvě 28, 2016
 • Obrázek uživatele ?
  ? (anonym)

  Proč administrátor povoluje kopírování takových rozsáhlých textů?

  Kvě 30, 2016
 • Obrázek uživatele Ivo
  Ivo (anonym)

  Díky Lili za info. Z názorů debatujících si tu člověk potřebující informace a zkušenosti těžko udělá představu o věci. Oproti tomu konkrétní fakta ve věci udělají jasno.

  Kvě 30, 2016
 • Obrázek uživatele Iveta H
  Iveta H (anonym)

  Samozřejmě snímač...Když jsem vaši zprávu přečetla a podívala se do Google, které lékařské pracoviště používají biorezonanční či frekvenční diagnostiky a terapii, tak jsem byla překvapena tím rozsahem. Pak už vůbech nechápu ty sisyfofce a další, kteří pořád dokola tvrdí, že je to podvod, když to používá půlka výzkumných ústavů a lékařských pracovišť.

  Čer 02, 2016
 • Obrázek uživatele Ruda H
  Ruda H (anonym)

  Nechápu proč někdo smazal jediný příspěvek, který byl k užitku a kde se dalo udělat si názor na základě fakt.

  Čer 07, 2016
 • Obrázek uživatele Dana
  Dana (anonym)

  Četl jsem o biorezonančním působení tedy léčení magnetickou rezonancí. Je to blbost, nebo to dopravdy pomáhá léčit.

  Čer 12, 2016
 • Obrázek uživatele Richard
  Richard (anonym)

  Už to dělají i u nás v nemocnicích Magnetickou rezonancí, či se dá jet do Německa na speciální přístroje, které jsou na to postavené přímo.

  Čer 14, 2016
 • Obrázek uživatele Katka H
  Katka H (anonym)

  Už to dělají i u nás v...Na jaké specielní přístroje, mohu li se zeptat.

  Čer 18, 2016
 • Obrázek uživatele Dan
  Dan (anonym)

  Oberon, Metatron, Plasmový generátor a další.

  Čer 19, 2016
 • Obrázek uživatele Richard
  Richard (anonym)

  Vždy mi pomohl Oberon. Metron jsem byl u Šípkový na Zličíně, protože jsem dostal poukaz. Tam mi vůbec nepomohli, a přišlo mi, že s tím neumí, nebo to nefunguje.

  Čer 24, 2016
 • Obrázek uživatele Jula
  Jula (anonym)

  Já byla na Metatronu u Rusů. Jakžtakž jsem jim rozuměla, jsem starší generace, ale nic mi vlastně neřekli. Jen jaké mám jíst jídlo a že jsem měla stresy, což vím sama.

  Čer 29, 2016
 • Obrázek uživatele Oleg
  Oleg (anonym)

  Jsou různé modely přístrojů. Některé umí hodně a jiné málo. Těch typů je minimálně deset. Musí se jít opravdu na základě doporučení.

  Črv 01, 2016
 • Obrázek uživatele Janina
  Janina (anonym)

  Mě vždycky moc pomohla frekvenční terapie na bolesti zad a dokonce při ústřelu. Hned se sníží bolest a ráno se probudím zdravá bez jakýchkoli známek ústřelu.

  Črv 05, 2016
 • Obrázek uživatele Tom
  Tom (anonym)

  Placebo. Cvičte, to vám pomůže zadarmo.

  Črv 06, 2016
 • Obrázek uživatele Janina
  Janina (anonym)

  Ty moulo, pracuju v sámošce a musím doplňovat zboží. Krabice maj 10 až 15 kilo a tahám je celý den. To co za den přenosím, kdybys měl jeden den, tak druhý nevstaneš. Chodím moc ráda plavat, jezdim na inlajnech a na kole, v zimě lyžuju. Měřím 168 cm a vážím 55 kg. Zády mě zlobí spíš díky přemíře zátěže. Ale ty jsi chytrej jak bezinky v zimě, tak ti něco řikat asi nemá smysl, ty placebo

  Črv 06, 2016
 • Obrázek uživatele Ludmila
  Ludmila (anonym)

  Už do sedmdesátých let chodím na Karlovo náměstí do nemocnice na léčbu bolestí zad a nervů. Mají tam již několikátou generaci magnetických zářiču a vždy mi to pomohlo. nechápu, proč zde lidé píší, že je to podvod? Vždyť to je úplně normální věc, běžně prováděná už dlouho.

  Črv 13, 2016
 • Obrázek uživatele Šárka
  Šárka (anonym)

  U nás v labáku zkoumáme dost věcí radiofrekvenční mikroskopií. Je to běžná metoda.

  Črv 18, 2016
 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  U nás v labáku radiofrekvenční mikroskopií nic nezkoumáme a je to také běžná metoda.

  Črv 18, 2016
 • Obrázek uživatele Ludmila
  Ludmila (anonym)

  V lázních mi už několik let léčí záda magnetickým polem a pomáhá to. Je to taková biorezonanční podložka. Když jsem měla akutní bolesti, tak nemocnice Na Slupi mi taky dělala magnetickou biorezonanci a hned to pomáhá na bolest i otok. Než napíšete, že je to podvod, tak si zajděte k doktorovi, a on vám to vysvětlí.

  Črv 23, 2016
 • Obrázek uživatele Ota
  Ota (anonym)

  Jestli je biorezonance...Vše vyjmenováváš po biorezonanci je o něčem zcela jiném. Zřejmě jsi "fištronu" moc nepobral a vzdělání už vůbec ne.

  Dub 03, 2018
 • Obrázek uživatele Ota
  Ota (anonym)

  Vše vyjmenováváš po biorezonanci je o něčem zcela jiném. Zřejmě jsi "fištronu" moc nepobral a vzdělání už vůbec ne.

  Dub 03, 2018
 • Obrázek uživatele Ota
  Ota (anonym)

  Vše vyjmenováváš po biorezonanci je o něčem zcela jiném. Zřejmě jsi "fištronu" moc nepobral a vzdělání už vůbec ne.

  Dub 03, 2018
 • Obrázek uživatele Pánovi nestačí
  Pánovi nestačí (anonym)

  Oberon a Aurum, sahá do prehistorie, aby měl o čem blábolit! :-) https://invivomagazin.sk/biorezonancia-fyzikalno-medicinsky-zazrak_699.html

  Dub 03, 2018
 • Obrázek uživatele Jaroslav
  Jaroslav (anonym)

  Mám velmi dobré zkušenosti s frekvenční terapií. Používám ji s úspěchem pro sebe a svou rodinu (včetně našich zvířecích miláčků) více než 10 let pro nejrůznější oblasti (likvidace patogenů, nemoci, detoxikace, posílení imunity, atd.) Nyní jsem svůj systém inovoval zakoupením jednotky Spooky Central, abych mohl používat plazmovou lampu a část svého původního zařízení Spooky2 pro kontaktní a dálkovou frekvenční terapii prodávám. Informace vyžádejte emailem.

  Dub 23, 2018
 • Obrázek uživatele nikdo ten šmejd
  nikdo ten šmejd (anonym)

  Mám velmi dobré zkušenosti...nechce, že? :-DDD

  Dub 23, 2018
 • Obrázek uživatele Jaroslav
  Jaroslav (anonym)

  Informace k systému Spooky2 pro frekvenční terapii. Spooky2 systém je na profesionální úrovni (nikoliv pouze zapper). Platforma Spooky2 sdružuje odborníky pro frekvenční terapii z celého světa. Prodávám položky, které umožní kompletní kontaktní a dálkovou terapii: 2x Programmable Dual-channel DDS Signal Generator Spooky2-XM 2x Spooky Boost v3 univerzální propojovací board a zesilovač 2x Spooky Remote BN pro dálkové léčení a detoxikaci 1x souprava pro kontaktní aplikaci (2 ruční a 2 nožní elektrody) příslušenství (kabeláž, napájecí zdroje, flashdisk s daty, páska, náhradní konektory, transportní kufřík) Specifikace: Spooky2-XM je vysoce přesný a stabilní FPGA 5 MHz generátor řízený ARM mikroprocesorem; lze nastavit libovolný frekvenční průběh až do 20 MHz a řídit spolupráci obou kanálů. K prodávanému hardware náleží pravidelně updatované programovatelné prostředí Spooky2. Disponuje rozsáhlými databázemi frekvencí a protokolů pro léčbu nemocí, detoxikaci, stimulaci imunitního systému, ničení parazitů či plísní apod. Opírá se o výsledky výzkumů biorezonančních klinik a výzkumných středisek (ETDFL, VEGA/BIO, Newport, Hulda Clark, British Rife Research Group, . . . ) a rovněž zkušenosti uživatelů. Obsahuje i protokoly východní medicíny (čakry, kundaliní, ajurvéda. . . ) a databázi MW Frequencies (léčiva, přírodní oleje, vitamíny a minerály), atd. Problematiku frekvenční terapie Spooky podporuje online obsáhlý soubor informací a výukových materiálů (Spooky2 Support). Zkušenosti i výsledky frekvenční terapie Spooky2 mají širokou platformu na internetu s přispěvateli z celého světa (Spooky2 Forum, Spooky2 Blog, Facebook/Spooky2 Rife, apod.) a také pravidelné diskuse s předními odborníky alternativní medicíny (Spooky2 SAMA). Aplikace vyžaduje počítač. Software, podrobné manuály a zákaznický přístup k databázím jsou součástí prodeje. Vstupní informace o systému Spooky2 naleznete na adrese www.spooky2-mall.com/blog-index . Úplné informace o prodávaném hardware vyžádejte u prodávajícího. Prodejní cena: 11.700 Kč, dohoda možná Kontakt na prodávajícího: 608211495 Rozšíření: generátory Spooky2-XM a software Spooky2 jsou určeny také pro zařízení, která nejsou součástí prodeje: studený laser, pulsní elektromagnetická terapie (PEMF) a imprinting, skenování léčivých frekvencí (biofeedback), výroba koloidního stříbra, a ve spojení s jednotkou Spooky Central také pro plazma lampu a terapii ultrazvukem.

  Dub 30, 2018

Přidat komentář

Reklama

Reklama