Reklama

Sloupková korekční technika

Sloupková korekční technika je v České republice zatím málo známá a pracuje s ní jen několik masérů a fyzioterapeutů. Vznikla zhruba před čtyřmi roky, jejím autorem je Jiří Pavelka. Touto metodou se dají řešit potíže, které odolávají běžným rehabilitačním, fyzioterapeutickým i lékařským postupům.

PRINCIP ÚČINKU:

Jedná se o moderní techniku vibračního typu (lze ji nazvat též plovoucí nebo troj­rozměrnou technikou), která zpracovává poznatky klasické i reflexní terapie. Zasa­huje do funkční architektury těla, upravu­je hybnost a odstraňuje tlumicí a brzdicí mechanismy. Aktivně se podílí na regeneraci pohybového aparátu, přizpůsobuje se vždy aktuálnímu stavu pacienta. Při její aplikaci se procházejí všechny svaly, šlachy a úpony, které mohou v těle způso­bovat zásadnější problémy. Působení je asi 3x rychlejší a účinnější, protože se na klienta v danou chvíli působí třemi směry najednou. Sloupková korekční technika pomáhá rov­něž v místech, do kterých se běžnými tech­nikami maséři nedostanou. Metodou lze zabránit též některým operacím. U klientova těla se nastartuje samoléčebný proces tam, kde to samo potřebuje. Velmi důležité je při­jít včas, pak se jedná o napravení menších problémů, které lze odstranit i úplně, navíc bez velkých finančních nároků. Zastaralé a dlouholeté problémy se léčí déle a hůře. Dosažené výsledky je vhodné stabilizovat dalšími metodami (např. masáží).

PROTI JAKÝM PROBLÉMŮM PŮSOBÍ:

  • koriguje vadné držení těla, uvolňuje spaz- my (neovlivnitelné svalové kontrakce, křeče, ztuhlé svaly)
  • odlehčuje přetíženým kloubům zlepše­ním směrové osy, zvětšuje kloubní rozsahy a pohyblivost (ramena, kyčle, kolena, kot­níky)
  • umožňuje odstranit funkční skoliózu
  • snižuje a vyrovnává napětí v různých čás­tech těla, tlumí bolest u chybné projekce segmentu páteře
  • v základní terapeutické polo ze zároveň usnadňuje zevní rotaci v ramenním kloubu (základní pohybový rytmus ramene)
  • dobře propracovává oblast šíje a ramen, uvolňuje, a tím snižuje pocity parestezií (poruch čití) v rukou
  • dobře se osvědčila i u syn­dromu karpálního tunelu, tenisového lokte a syndromu vyhaslého ramene
  • zlepšuje celkovou kondici dýchacího systému, pohyb­livost hrudníku a usnadňuje dýchání (při všech funkčních omezeních dýchacího systé­mu) - vhodné pro astmatiky
  • ustanovuje optimální rytmus nutný pro dobrou funkci kolene a kotníku - vhodné při bolestech (poranění, operace) Achillovy šlachy, poru­chách prokrvení lýtka (oběhový systém)
  • kladně ovlivňuje lymfatický systém

ARTRIN NEBO RUTICELIT PODPOŘÍ DOSAŽENÉ VÝSLEDKY Jako doplňující metoda se mi osvědčila následná klasická masáž s bylinným kré­mem Artrin nebo Ruticelit, které dopomohou urychlit ozdravné procesy v těle. Do uvolněného organismu se produkty lépe vstřebávají a efekt je téměř okamžitý.

Reklama

Tento výsledek je dobře vidět u astmatiků. Nedávno jsem ve svém studiu měla kli­enta s těžkým astmatem, který bez inha­látorů nemůže existovat, byl výrazně dušný. Sloupkovou korekční technikou se krásně uvolnily mezižeberní svaly a následná masáž Artrinem účinek znásobila. Pán mi druhý den děko­val, že se mu velice ulevilo a že již dlouho se mu takto uvolněně nedýchalo.

Při tomto postupu je významný následný vliv na jednotlivé orgá­ny uvnitř těla: nejen přes reflexní oblouky a energetické dráhy (meridiány), ale také ovlivněním cen­trálního nervového systému - zde udělá velkou službu též Ruticelit.

Sloupková korekční technika je velice jed­noduchá a šetrná metoda, může se ji naučit každý, kdo má základní znalosti anatomie. Vyhovuje všem věkovým kategoriím paci­entů. Mám vždy velikou radost, když se u mého pacienta odloží operace, lépe se mu dýchá, může se sám ohnout, oblék­nout či si něco podat z horní police skříně, ke které si kdysi musel vzít stoličku. Mys­lím, že tato metoda má před sebou velkou budoucnost.

 

Leona SOUČKOVÁ - časopis Vitae

Reklama

Komentáře

! (Pá, 1. 3. 2013 - 13:03)
Autorka článku zapomněla na jednu drobnost, a sice vysvětlit, v čem tato metoda spočívá.
basnik (Po, 4. 3. 2013 - 12:03)
Z článku není vůbec jasné v čem tato metoda spočívá. Jsou to jen velmi obecné čeři. Takové indformace k ničemu nejsou
Marta (Čt, 9. 5. 2013 - 22:05)
Autorka článku zapomněla...Taky mi jaksi unikla podstata terapie. Bylo by docela vhodné od autorky článku více objasnit alespoň obrysově, o co se jedná. Když řeknu "A" měla bych říct i "B", že ?
Default User Image
Jitka (Pá, 27. 10. 2023 - 10:10)

Ráda bych se dozvěděla jestli je nutné opakovaní, nebo víceméně jestli stačí jedena návštěva u terapeuta. Děkuji

 

Default User Image
Jitka (Pá, 27. 10. 2023 - 10:10)

Ráda bych se dozvěděla jestli je nutné opakovaní, nebo víceméně jestli stačí jedena návštěva u terapeuta. Děkuji

 

Default User Image
Hanka (So, 28. 10. 2023 - 09:10)

Téměř u žádné terapie nestačí jedna návštěva - to pouze u zázračných léčitelů.

Reklama