Reklama

Břišní tanec jako příprava na porod

O vzniku břišního tance existuje více teorií, jisté však je, že toto starověké umění nevzniklo jako podívaná pro zhýralé muže, ale bylo od počátku ryze ženskou záležitosti a vyjádřením posvátnosti, do níž starověký člověk halil vše, co souviselo se vznikem života: plodnost, tajemné početí života, mateřskost, utrpení i radost z nové duše, která přichází na svět.

Orientálnímu tanci se říká Vábení čápa a odpradávna se užíval jako prostředek ke snažšímu těhotenství a jako příprava na porod. Tyto své blahodárné vlastnosti si zachoval dodnes.

Původ tance   v kultech plodnosti

Kult plodnosti byl znám všem starověkým civilizacím. Božská Matka se objevovala pod jmény jako Isis, Aštarta, Ištar, Afrodité, Venuše... Úkolem bohyň bylo plodit. Jejich plodnost zahrnovala celou planetu, zajišťovala střídání ročních období, dobrou úrodu i rozmnožování dobytka. Náklonnost místní bohyně byla zárukou prosperitu celé komunity. Bohyně nedržely celibát a neočekávalo se to ani od jejich kněžek. K  povinnostem zasvěcených dívek patřily i posvátné tance, a to zvláště takové typy, které zvýrazňovaly břicho jako zdroj plodnosti bohyň.

Svědkové starých časů

Reklama

I v dnešním Egyptě bývá zvykem, že si snoubenci najmou na  svatbu břišní tanečnici a společně si udělají snímek, na kterém se rukama dotýkají jejího břicha. To vyjadřuje zřetelný odkaz k starověkým kultům plodnosti. Dochoval se i jeden starý berberský zvyk. Ženy se ve stanu shromáždí kolem nastávající rodičky a v soustředěném kruhu tančí s opakujícími se  pohyby břicha, zatímco žena rodí. Očitá svědkyně   byla velmi překvapena, když zjistila, že i dnes se nastávající rodičky v přípravných cvičeních  učí tytéž pohyby, které umění břišního tance zná již odedávna.

Přínos pro fyzické zdraví

Pozitivní vliv  břišního tance na zdraví ženy, průběh těhotenství a jako příprava na porod je nesporný a projevuje se v ohledu fyzickém i psychickém. Pomáhá již samotné držení těla, dýchání a koncentrace, ale totéž nabízejí i jiná cvičení, jako třeba aerobik. Specifický přínos však představují tradiční pohyby břišního tance, jako  kroužení pánví a osmičky posilující břišní svalstvo, které je při porodu nejvíce zatěžováno. O jiném známém pohybu - „shimmy“ se dokonce říká, že porod vyvolává.   Při tanci se napínají všechny hlavní svaly, z nichž mnohé se opravdu používají  v přípravné fází i během samotného porodu.

Břišní tanec  používá v prvé řadě  kličové svaly břišní oblasti: bederní a kyčelní sval. Oba svaly se často zařazují do jedné svalové skupiny, která se pak nazývá iliopsoas a připojuje se k přední straně páteře a k vnitřní straně pánevní kosti. Svými stahy ve spolupráci s ostatními podpůrnými svaly vytváří iliopsoas pohyby v pánevní oblasti.

Iliopsoas je vůbec   klíčovým svalem pro strukturální rovnováhu v lidském těle.  Ida Rolfová, která vyvinula rolfing,  zastává stanovisko, že fyzické, emocionální a spirituální zdraví je nemožné bez   posíleného a vyváženého iliopsoas.

Není-li bederní sval vyvážený a je-li stažený nebo zakrnělý, ovlivní to reproduktivní systém, a to nejen v souvislosti s krevním oběhem, ale také  kvůli narušení správného umístění orgánů v pánvi.  Menstruační stísněnost bývá často způsobena  nikoliv stísněností uvnitř dělohy, ale tlakem, který vykonávají bederní svaly  na reproduktivní orgány. Zdravě uvolněné bederní svaly přinesou úlevu od stísněnosti a bolesti v kříži.

Bederní svaly hrají také významnou roli při  reflexu strachu. Této souvislosti lépe porozumíme,  když si uvědomíme blízkost svalu a reproduktivních orgánů. Strach se totiž pojí  s menstruací, reprodukcí a sexualitou.  Jak uvádí Koch ve své “The Psoas Book“, nejistota, stud a zahanbení jsou často asociovány s menstruací. Pocit, že tělo nad něčím nemá kontrolu, nahání strach. “

Péče, kterou věnujeme  bederním svalům a jejich “uvolnění“  během těhotenství a porodu, může usnadnit samotný porod. Roztažené a uvolněněné bederní svaly poskytují pohodlí a prostor rostoucí děloze a lépe jimi protéká energie směrem dolů,  což matce usnadňuje přivedení dítěte na svět. Uvolněné bederní svaly  potlačují  reflex strachu a usnadňují klidnější a snažší porod.

Přínos pro psychiku

Psychický přínos tance v době těhotenství je neméně důležitý. Radost z tance a uvolnění se pozitivně projeví na psychice ženy, které se ve svých rostoucích, neforemných tělech cítí neohrabaně.  Lekce též pomáhají ženám dosáhnout spojení se svým nenarozeným dítětem.

Znovuobjevení starého umění

Gravidní ženy, které by se rády zapojily do nějakého zábavného cvičení a k tomu  dosáhly snažšího těhotenství, porodu i následného uzdravení, objevují břišní tanec.

„Zpočátku to vypadalo jenom jako zajímavý způsob cvíčení  a tělesného pohybu,“ říká jedna americká účastnice speciálních lekcí břišního tance pro těhotné ženy, která je v sedmém měsící a čeká své první dítě. „Již předtím jsem chodila  do tělocvičny, kde jsme prováděly eliptické pohyby, ale to pro vás není nijak přitažlivé, když jste těhotná. Byla jsem zvedavá, jaké na mě zapůsobí břišní tanec.“
Tak jaké to bylo?
“Nádherné,“ odpovídá. “ Je to zábavné, protože si myslíte, že být těhotná znamená být oteklá a velká a že jenom nabíráte váhu. Ale ve skutečnosti  zakoušíte díky tanci spojení se svým tělem a cítíte se sexy. “

Na závěr je třeba připomenout, že cvičit břišní tanec v době těhotenství lze pouze se souhlasem lékaře.

Více o břišním tanci se dozvíte na: http://brisnitance.stoklasa.cz/

Reklama

Komentáře

Reklama