Reklama

Muzikoterapie

Rytmus života jako uzdravující faktor.

Rytmus života jako uzdravující faktor
Potřeba sebevyjádření se neuspokojuje pouze řečí, ale také hudbou. Její rytmus a harmonie, střídání zvuku a ticha působí na naše smysly často tak mocně, že se to nedá slovy vyjádřit Pokud se takové emoce trvale potlačují, může to způsobit duševní a dokonce i tělesné poruchy.

Hudba se spojuje s léčením odpradávna - avšak toto spojení ustoupilo do pozadí ve chvíli, kdy se začalo vyžadovat, aby byl každý léčebný postup vědecky prověřen. Teprve dnes se použití hudby v léčebném procesu opět zkoumá a zjišťuje se, že je účinné. Individuální reakce je sice různá, ale na mnohé z nás hudba velice působí. A pokud dokonce hudbu aktivně provozujeme - byť neuměle -, umožní nám to vyjádřit celou škálu emocí od zlosti a zklamání k pohodě a radosti.

A právě toto vyjádření hudbou a hudební vnímání dokáží terapeuti, kteří jsou zároveň zkušenými hudebníky, rozpoznat a pracovat s ním. Léčení hodně závisí na vzájemné spolupráci terapeuta s postiženým, protože společné provozování hudby uvolní pacienta natolik, že vyjeví i hluboké často úplně zasuté city a vážné problémy.

Ideální je, když tuto improvizovanou hudbu nebo zpěv zvolí a začne pacient (který kvůli postižení není třeba schopen o něco požádat). Není důležité, o jakou hudbu nebo o jaký způsob jejího provozování půjde. Tato improvizovaná hudba, složená jen pro onu jedinečnou chvíli léčby, se pokládá za základní faktor léčení.
Hudba nemá pouze psychoterapeutickou hodnotu. Např. tělesné postižení lidé, kteří potřebují zlepšit ovládání pohybů a dýchání, si často raději zahrají třeba na úplně jednoduchý hudební nástroj nebo si zazpívají, než aby stále opakovali stejné cviky.

Reklama

Komu může muzikoterapie pomoci: Všem duševně postiženým, duševně nemocným a tělesné postiženým. Léčí se jí děti zařazené pedagogem do dětských výchovných a diagnostických zařízení i ty, které potřebují speciální výchovu. Léčba prospí starším lidem v pečovatelských domovech a všem, kteří potřebují pomoc při zvládání STRESU. Dokonce i vězňové přijímají tu léčbu kladné.

Pacient nemusí mít za sebou žádnou hudební praxi. Překvapivých výsledků se dosáhlo u lidí, kteří tvrdili, že jsou nemuzikanti a že se nikdy neučili hrát na žádný nástroj.

Reklama

Komentáře

Reklama