Reklama

Multimodální léčba funguje. Budou ji lékaři využívat?

V rámci celostátní konference psychosomatické medicíny v Liberci, které se koncem června zúčastnilo na 400 odborníků, proběhla také prezentace výsledků výzkumného projektu. Ten se zaměřoval na efektivitu multimodální léčby u pacientů trpících medicínsky nevysvětlenými tělesnými symptomy.

Léčba zahrnovala skupinovou psychoterapii doplněnou o další komponenty, jako např. nácvik relaxace, pohybovou terapii, muzikoterapii, fyzioterapii a další. Do projektu se zapojilo sedm klinických pracovišť z Prahy, Ostravy, Havlíčkova Brodu a Hradce Králové. Výzkumu se zúčastnilo 290 pacientů, kteří pomocí dotazníků zachycovali svůj stav před terapií, během ní i po jejích skončení.

Výsledky ukazují, že během terapie u pacientů došlo k podstatnému zlepšení v oblasti depresivních příznaků, úzkosti a duševní pohody, a také k poněkud menšímu, i když stále významnému zmírnění tělesných symptomů. Pozitivní zprávou pak je, že pacienti si tyto zisky z terapie udrželi i rok po skončení terapie – měření po šesti a 12 měsících od konce terapie dokonce ukázalo, že pozitivní změny mají tendenci dále narůstat. Multimodální léčba tak, zdá se, dokáže nastartovat proces změn, který pokračuje i po skončení terapie a přináší pacientům další zlepšení v různých oblastech jejich života. Podrobnější analýza pak ukázala, že za pozitivními změnami pravděpodobně stojí faktory jako jsou zlepšené dovednosti emoční regulace, ochota a schopnost angažovat se v každodenních činnostech navzdory tělesným symptomům, zlepšení vztahové spokojenosti či lepší kontakt s vlastním tělem. Mechanismem, který získal největší oporu napříč řadou výzkumů, pak je schopnost přijmout své potíže jako každodenní realitu, která je sice nepříjemná, ale nikoli ohrožující. Projekt byl financován Grantovou agenturou ČR (GA18-08512S).

Několik reakcí lékařů:

MUDr. Vladislav Chvála: "Prosadit v našem zdravotnictví tuto účinnou léčbu, která přitom nevyžaduje zvláštní léky ani přístroje, je mimořádně obtížné. Přitom právě psychosomatičtí pacienti, pro které je zkoumaná multimodální léčba nejvýhodnější, představují až 40 % všech stonajících. V řadě evropských zemí je její účinnost dávno prokázána a pojišťovny její zavádění prosazují, protože významně snižuje jejich náklady. U nás je postoj pojišťoven velmi rezervovaný. Může to být tím, že v jiných zemích EU je, na rozdíl od nás, zdravotní a sociální pojištění sloučené. Proto tam jsou úspory pojišťoven po zavedení multimodální léčby výraznější."

Reklama

MUDr. Michal Kryl: "Jsem rád, že výzkum kolegů z Brněnské university prokázal účinnost této léčby. Když jsme ji na našem lůžkovém psychosomatickém oddělení ve Šternberku před časem zavedli, pojišťovna na nás poslala policii ČR s podezřením, že děláme něco nezákonného. Přitom kombinace skupinové psychoterapie s fyzioterapií, s relaxačními metodami, muzikoterapií a dalšími metodami, je právě pro psychosomatické pacienty nejúčinnější."

Mgr.et Mgr. Jana Týkalová: "Kombinace fyzioterapie s psychoterapií a dalšími metodami v multimodální léčbě je v praxi to nejvýhodnější, co můžeme u nás v Dobřichovicích záhadně stonajícím pacientům s pohybovými problémy nabídnout. I fyzioterapie by mohla významně získat, kdyby se podařilo rozšířit multimodální léčbu do více pracovišť po celé ČR. Výzkum týmu doc. Řiháčka jen dokládá to, co jsme si zvykli vídat v naší praxi."

PROTEX

Reklama

Komentáře

Milan Fikar (St, 24. 8. 2022 - 14:08)
Psychologická část v psychosomatice, ( v multimodální lečbě) jak se stále více potvrzuje, má svou důležitos. Ostatně v oblasti párové neplodnosti to to potvrzuje statistika paní MUDr.Máslové, která ve své praxi používá KvinTernColor test.
KTC Má však širší působnost v oblasti vztahů než jen v oblasti partnerského vztahu. Škoda že mohu uvést jen příklady z oblasti onkologie, leukémie a třeba i roztrušené sklerozy. Nevím (sám nemohu) že se nikde vede výzkum tímto směrem.
Vladimír Jurišta MSc (Út, 30. 8. 2022 - 12:08)
U tejto problematiky, ktorá je často tabuizovaná mám pozitívne výsledky formami etikoterapie. Chcem podotknúť, že samotná etikoterapia má viacero rozmerov. Ibaže potieranie a nepochopenie tejto oblasti alternatívnej medicíny je akútnym abscesom našej vedy a priamo zodpovedných v oblasti zdravotníctva.
Reklama