Reklama

Jak vypadá intenzivní hybridní rehabilitace při totální náhradě kyčelního kloubu?

Jak vypadá vzorový léčebný plán intenzivní hybridní rehabilitace na Rehabilitační klinice Malvazinky při totální náhradě kyčelního kloubu?

Vstupní lékařské vyšetření

Pacient po operaci totální náhrady kyčelního kloubu má zpravidla v tomto okamžiku za sebou hospitalizaci spojenou s rehabilitací. Na počátku programu však každý pacient přímo na klinice absolvuje lékařské vyšetření s rehabilitačním lékařem, který zjistí všechny potřebné informace týkající se pacientova zdravotního stavu a zváží všechny důležité skutečnosti jako životní styl či další zdravotní problémy.

Kineziologické vyšetření

V dalším kroku fyzioterapeut provede sérii testů, aby důkladně zhodnotil aktuální stav pacientova pohybového aparátu se zaměřením na pohyblivost operovaného kloubu, svalovou sílu klíčových svalů a stav jizvy po operaci. Vždy je také vyšetřena chůze, zkontrolováno nastavení kompenzačních pomůcek a doporučeny cvičební pomůcky pro další terapii.

Reklama

Rehabilitační program

Na základě všech informací lékař společně s fyzioterapeutem vytvoří individuální léčebný plán intenzivní hybridní rehabilitace, který se skládá z ambulantních setkání doplněných o pravidelné online fyzioterapie přes videohovor. Terapie probíhá podle pacientova zdravotního stavu a zaměřuje se zejména na zvýšení rozsahu pohybu v operovaném kloubu, zvýšení svalové síly, zlepšení schopnosti chůze a stability, kvalitu hojení jizvy a zvládání běžných denních činností. 

Intenzivní hybridní rehabilitace

Specialisté z Malvazinek pacienta naučí všechna potřebná cvičení a dohlédnou na to, aby je prováděl správně. Na konci programu pacient dostane zprávu o průběhu rehabilitace a další doporučení. Součástí závěrečné kontroly je zhodnocení celkového průběhu rehabilitace, poučení o dalších možnostech terapie v domácím prostředí, řešení individuálních potřeb a zodpovězení dotazů.

Délka jedné online fyzioterapie je standardně 45 minut. Předpokládaný rozsah intenzivní hybridní rehabilitace po výměně kyčelního kloubu se pohybuje mezi 4 až 10 setkáními (ambulantními a online). Doba trvání programu je přibližně 4 až 6 týdnů. Počet terapií a léčebný plán jsou individuální a navrhne je rehabilitační specialista před zahájením programu. Vše pak také závisí mimo jiné na aktuálním zdravotním stavu pacienta, jeho diagnóze, typu operace a případných dalších omezeních.

Kolik stojí intenzivní hybridní rehabilitace?

Cena za služby intenzivní hybridní rehabilitace se odvíjí od celkového množství terapií podle konkrétních diagnóz, délky léčebného programu a osobních požadavků pacienta. Terapie na klinice indikovaná lékařem je hrazena ze zdravotního pojištění. Doplňující služba ve formě online konzultací je poskytována za přímou úhradu, a to buď ve formě balíčku za zvýhodněnou cenu, případně za pevně stanovenou sazbu za 45minutovou terapii.  

Co když se ukáže, že pacientův stav není vhodný pro online fyzioterapii?

Pokud během úvodního vyšetření nebo prvotních online konzultací lékař či fyzioterapeut zjistí, že pacientův stav vyžaduje jiný přístup než intenzivní hybridní rehabilitaci s online fyzioterapií, navrhne vhodnější postup. V takovém případě pacient samozřejmě nemusí pokračovat v léčebném programu a platí pouze za již uskutečněné online konzultace.

Může fyzioterapie zcela vyřešit pacientovy problémy?

Do péče o své pacienty vkládají odborníci z Malvazinek všechny své znalosti, zkušenosti a píli, ale úspěch každého rehabilitačního programu se opírá mimo jiné i o pozitivní přístup pacienta. K jeho aktivní účasti by měla dopomoci právě intenzivní hybridní rehabilitace.

MK

Reklama

Komentáře

Reklama