Reklama

Hypnoterapie

Terapie vycházející z hlubších úrovní vědomí
rnNěkde na pomezí bdění a spánku je stav, který hypnoterapeuti využívají k působení na zdraví klienta. Navozují u něj stav podobný transu, který se samovolně vyskytuje i při somnambulismu či bdělém snění.

Terapie vycházející z hlubších úrovní vědomí
Někde na pomezí bdění a spánku je stav, který hypnoterapeuti využívají k působení na zdraví klienta. Navozují u něj stav podobný transu, který se samovolně vyskytuje i při somnambulismu či bdělém snění.
Osoba, která se nachází v tomto stavu, může dobře plnit zadané úlohy, vyhnout se nejrůznějším rizikům, řídit se danou instrukcí a srozumitelně hovořit. Náměsíčník ovšem nesvěřil kontrolu nad sebou jinému, zatímco osoba nacházející se v hypnotickém transu dočasně předává velkou část své osobní kontroly terapeutovi.
Terapeut toho využívá, aby u klienta navodil tělesné či duševní změny. Mezi tyto změny může patřit vyléčení tělesného onemocnění, utlumení pocitu bolesti, navození relaxace, či to, že hypnoterapeut nahlédne klientovy obtíže i minulé události, které by k nim mohly mít vztah.

Na přelomu století Britská lékařská asociace hypnózu zkoumala a zavrhla ji. Posledních 50 let se opět užívá. Lékaři nyní považují trans za léčivý stav, kdy mysl a tělo dosahují klidu a vyrovnanosti, v kterém může dojít ke změnám nemožným při plném vědomí.
V žádném případě nejde o to, že by snad hypnotizér mávl imaginární kouzelnou hůlkou a získal tak kontrolu nad klientem. Ve skutečnosti jde o spolupráci klienta a terapeuta nad daným problémem.
Komu může hypnoterapie pomoci: Hypnoterapie úspěšně léčí Kožní obtíže, migrénu, peptické vředy, syndrom dráždivého tračníku, další obtíže, které vyvolává úzkost a stres, včetně onemocnění hysterických, astmatu, nespavosti a fobií (např. z výšek, z létání, ze zkoušek). Může omezit bolest a usnadnit porod.
Tím, že znovu prožije a vyrovná se s minulými událostmi, získá klient sebedůvěru. Ta často přispěje k vyřešení obtíží v jeho vztazích. Prostřednictvím hypnózy lze zvládnout návyky, např. kouření.. Může pomoci i při ZÁVISLOSTI na drogách či na alkoholu.

Reklama
Reklama

Komentáře

Reklama