Homeopatie má v českém zdravotnictví pevné místo

Homeopatie má v českém zdravotnictví pevné místo. Dokazují to průzkumy mezi laickou i odbornou veřejností.

Osm z deseti Čechů ve věku 18-55 let zná pojem homeopatická léčba. Téměř 40 % populace pak homeopatické léky zná i z vlastní zkušenosti. To vyplývá ze studie, kterou si nechala zpracovat Homeopatická lékařská asociace, aby zmapovala aktuální povědomí o homeopatii a její používání v České republice.

Z průzkumu dále vyplynulo, že celkem 68 % Čechů označuje homeopatii za zcela nebo spíše účinnou. Jako základní důvod pro výběr homeopatické léčby respondenti zvolili přírodní složení a také fakt, že při léčbě nehrozí nežádoucí účinky. Zajímavým výsledkem je také to, proč respondenti homeopatická léčiva neužívají. 45 % uvedlo, že ji dostatečně nezná, 36 % že nebývají nemocní. Až třetí v pořadí je nejčastěji komunikovaný důvod odpůrců homeopatické léčby, tedy že nebyla prokázána její účinnost. Uvádí ho 32 % tazatelů. Průzkum provedla v srpnu 2019 agentura MindBridge Consulting a.s. na vzorku internetové populace ve věku 18-55 let.

"Homeopatická léčebná metoda je u Čechů stále oblíbenější. Tomu se nutně musí přizpůsobit odborná veřejnost. Lékaři, lékárníci a další zdravotníci mají možnost vzdělání v této oblasti díky HLA, která jako jediná v ČR garantuje odborné vzdělání v klinické homeopatii. Naším programem projde každoročně okolo 90 lékařů a více než 100 lékárníků. Homeopatickou praxi pak v ČR provozuje minimálně 2 000 lékařů," říká předsedkyně HLA MUDr. Ilona Ludvíková.

Zájem odborníků o homeopatii dokazuje i průzkum společnosti GFK z prosince 2017. Ta se dotazovala 200 praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD) z České republiky, jak vnímají homeopatii jako jednu z léčebných metod. Ukázalo se, že 12 % PLDD samo tuto léčebnou metodu praktikuje, dalších 40 % ji vnímá jako jednu z alternativ, kterou občas doporučí, a 28 % procent deklaruje, že homeopatie jim nevadí a své pacienty od ní neodrazují, přestože spíše věří klasické léčbě. Pouze 20 % z nich homeopatii neuznává.

Průzkum potvrzuje pediatrička MUDr. Kateřina Formánková: "Homeopatii doporučuji už 27 let. Po celou tu dobu se denně přesvědčuji o její účinnosti. Myslím, že výpovědi pacientů a zlepšení jejich stavu jsou pro mne dostatečným důkazem," říká MUDr. Formánková a zároveň potvrzuje i rostoucí zájem pacientů o tuto léčbu: "V podstatě už nestačím pokrýt poptávku pacientů z časových důvodů."

Stejnou zkušenost má i MUDr. Martina Holá: "Homeopatickou léčebnou metodu používám ve své praxi asi 10 let a hodnotím ji jako jednoznačně účinnou. Musí být však správně indikovaná a homeopatické léky se musejí správně užívat. Důkazem jsou pro mne spokojení pacienti. Homeopatickou léčbu požívám samozřejmě i sama u sebe. Postupně se mi podařilo zbavit se projevů alergie - klasická léčba byla mnoho let zcela bez efektu."

Účinnost homeopatické léčebné metody potvrzuje kromě pozitivních zkušeností pacientů také více než 6000 odborných prací (dostupných na www.pubmed.gov). Nejrozsáhlejší z nich je studie EPI3, která zhodnotila práci 825 francouzských všeobecných lékařů při léčbě 8 559 pacientů a která dokazuje, že užíváním homeopatik pacienti snížili spotřebu antibiotik o 57 % při infekcích horních cest dýchacích, měli o 46 % nižší spotřebu protizánětlivých léků a o 71 % nižší spotřebu psychofarmak (při poruchách spánku, úzkostech, depresích).

Homeopatickou léčbu považuje za neodmyslitelnou součást zdravotní péče i Světová zdravotnická organizace. Od roku 1995 je součástí evropského lékopisu. Homeopatická léčiva jsou jasně definována regulačním právním rámcem EU (směrnice 2001/83/EC).

Zdroj: PROTEX

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář
Zařazení na fórum: 

Komentáře (11)

 • Obrázek uživatele Věrka
  Věrka (anonym)

  Divím se, že zdr.pojišťovny tuto homeopatickou léčbu, která pomáhá a neškodí, dávno už plně nehradí. Že radši podporují klasickou léčbu skládající se z chemických jedů -smrťáků a jejich rozšiřovatele, což je většina našich pánů dochtorů, co mají pořád málo peněz. Příčí se mi napsat "lékařů", protože to, co vidíme v ordinacích sedět u počítačů, rozhodě nejsou LÉKAŘI, kteří cosi při promocích přísahali a takových panáků, loutek je dnes většina.

  Led 21, 2020
 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  Homeopatie má v českém zdravotnictví pevné místo - na smetišti dějin.

  Led 21, 2020
 • Obrázek uživatele Návštěvník
  Návštěvník (anonym)

  Bodejť by měla vedlejší účinky, když nemá žádné. Stejná pitomost jako tradiční čínská medicina, vynález Velkého Kormidelníka.

  Led 21, 2020
 • Obrázek uživatele Květa
  Květa (anonym)

  Homeopatie funguje moc dobře z rukou zkušených lékařů. Naštěstí takové lékaře máme a neustále se vzdělávají, jak v klasické medicíně, tak i v homeopatii.

  Led 21, 2020
 • Obrázek uživatele Pacient
  Pacient (anonym)

  Ačkoliv mě léčili, přesto jsem se uzdravil.

  Led 22, 2020
 • Obrázek uživatele Jitka
  Jitka (anonym)

  Na homeopatii nedám dopustit. Léčím homeopatiky již 20 let. Funguje i na zvířata. Ten, kdo ji odsuzuje, aniž by ji vyzkoušel, je hlupák. Převzít něčí názor je snažší, jak získat vlastní zkušenost. Aby fungovala tak, jak má, musí se dodržovat určitá pravidla. Pokud se nedodržují, pak homeopatie fungovat nemusí.

  Led 23, 2020
 • Obrázek uživatele děda75
  děda75

  Proč jsou názory na homeopatii i v odborné veřejnosti tak extrémě protichůdné? (V posledních letech se tomu začíná přibližovat snad jen politika.) Zřejmě jen proto, že není dosud dostatečně konkretně znám její úplně základní pricip z pohledu biochemie nebo biofyziky. Přestože ji ještě dodnes významná část oficiální vědy a společnosti ignoruje, zpochybňuje, zesměšňuje, na to se až neuvěřitelně prosadila. Vyřešení rozporů vázne na znalosti, prokázání a pro veřejnost dostatečně srozumitelné prezentaci základního principu týkajícího se známého nadkritického ředění. Vázne to přesto, že na tom řadu let pracují desítky erudovaných specialistů v oboru kvantové mechaniky. Chemie a biochemie, jak se zdá, se bude moci uplatnit až sekundárně, na důsledcích. Ale abych to zkrátil, chci zde upozornit na to, že onen "neznámý" základní princip je již znám, a dokonce už asi 20 let. Netýká se zdaleka jen homeopatie, ale i netušeně širokého spektra dalších procesů v živé hmotě. Zatím ještě není popsán v řeči moderní kvantové fyziky, prozatím jen na "úrovni Bohrova modelu atomu". Tedy s přijatelnou srozumitelností pro veřejnost. Pokud vím, nebyl ještě veřejně publikován a je znám jen velmi malému počtu osob. Jsem převelice zvědav, jestli se po jeho zveřejnění rozpory začnou urovnávat, nebo naopak (v poslední křeči) vyostří.

  Led 26, 2020
 • Obrázek uživatele !
  ! (anonym)

  Základní princip funkce homeopatik být poznán nemůže, protože neexistuje. Jde o sugesci, proto homeopatika fungují výborně u psychosomatických chorob.

  Led 26, 2020
 • Obrázek uživatele děda75
  děda75

  Prozatím nemám možnost Vaše první tvrzení vyvracet. Jen bych rád dodal, že obecně tvrzení že něco neexistuje, v tak složité oblasti živé přírody, se asi dost těžko dá dokazovat. Počkeme, čas ukáže. Ale to že jde o sugesci, přesněji také sugesci (nikoliv výhradně), případně i ve velmi velkém podílu, s tím souhlasím. Tu považuji za jeden z nejsilněších léčivých postupů vůbec. Škoda, že se dosud považovala a považuje převážně jen za rušivý efekt při prokazování účinnosti léků.

  Led 28, 2020

Přidat komentář

Reklama

Reklama