Gestalt terapie

Vychází z názoru, že představy, pocity a činy jaksi souvisí s celou osobností (z německého die Gestap-celistvá bytost). Jestliže reakci na nějakou událost neprožívá celá osobnost, je podle gestalt terapeutů zkušenost neúplná a výsledkem je vnitřní konflikt. Ten pak způsobuje poruchy chování.

Tuto metodu realizace osobního růstu prostřednictvím sebeuvědomění (je podobná metodě SKUPIN ENCOUNTERU, je ale mírnější) vytvořil Friedrich (Fritz) Perls (1893-1970). Tento původně berlínský psychoanalytik měl po 2. světové válce praxi v USA a tehdy vznikla gestalt terapie. Vychází z názoru, že představy, pocity a činy jaksi souvisí s celou osobností (z německého die Gestap-celistvá bytost). Jestliže reakci na nějakou událost neprožívá celá osobnost, je podle gestalt terapeutů zkušenost neúplná a výsledkem je vnitřní konflikt. Ten pak způsobuje poruchy chování.

K zablokování určitých aspektů reakcí může dojít už v dětství, snad na žádost dospělých. Některé potřeby člověka tak mohou zůstat trvale neuspokojeny. Gestalt terapie se pokouší nesprávné reakce napravit tím, že klientovi radí, aby neanalyzoval minulost (kterou se zabývají jiné psychoterapie), nýbrž aby si uvědomoval všechny své myšlenky, pocity, aktivity a gesta, jež to, co se kolem něho děje, vyvolává. Cílem je plně si uvědomovat sám sebe,vidět svůj život jasně, uvědomit si, co od něj chceme, ocenit vlastní hodnotu a cítit se svobodně sám sebou. Perls shrnul svou teorii takto: "Dělám svou věc a vy děláte svou.Nejsem tu na světě proto, abych žil podle vašich očekávání, a vy také ne proto, abyste žili podle mých. Vy jste vy a já jsem já."

Tato terapie může být prospěšná lidem, kteří trpí ÚZKOSTÍ a NAPĚTÍM, a také těm, kteří stráví příliš mnoho času hodnocením a vysvětlováním toho, co udělali. Pomoc nabízí i těm, kdo mají stále potíže s lidmi vyjít nebo vytvořit blízký vztah.
Terapeuti používají k tomu, aby lidem pomohli k sebepoznání, všechny prostředky, které považují za vhodné .Někdy mezi ně patří i pohyb, ARTETERAPIE a BIOENERGETIKA. Sezení může mít podobu schůzky klienta s terapeutem v soukromí, práce ve skupině za použití speciálních cvičení podporujících sebeuvědomění nebo práce ve skupině rozdělené na páry. Prvním cvičením může např. být prohlížení nohou a rukou protějšku a pak přesný popis toho, čeho si klient vším Jedna z technik, které Perls vyvinul, vypadá takto klient sedí proti prázdnému křeslu. Představuje si, že v něm sedí někdo blízký, a vede s ním diskusi. Přitom hraje střídavě roli obou osob a přesedává si z jednoho křesla na druhé.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama