Vážení uživatelé - pracujeme na migraci do nového systému. Je možné, že může být web v některých chvílích pomalejší. Pokud se tak stane, omlouváme se a věříme, že se vám nová verze bude líbit. Děkujeme!

Co je to akupresura a jak působí?

Tato přírodní léčebná metoda je nazývána dcerou akupunktury, přestože jsou obě metody stejně staré. Od akupunktury se liší tím, že při akupresuře nejsou využívány jehly. Jednoduše lze říci, že se jedná o masáž určitých bodů na chodidlech.

Akupresura má sloužit především jako prevence nemocí prostřednic­tvím podněcování vrozených sebeléčebných schopností a posilování imunity lidského organismu. Tato terapie má velmi pozitivní vliv na naši kondici, podporuje zlepšení oběhových činností a přísun energie, stimuluje regenerační, procesy v organismu, zlepšuje taktéž funkčnost všech vnitřních orgánů.

V posledních letech je o akupresuru opět velký zájem, přednáší se o ní na lé­kařských školách nejen v Japonsku, ale i ve Francii nebo ve Spojených státech.

Pomocí masáže chodidel lze řešit asi 200 nejrůznějších potíží. Masáž jednotlivých bodů (receptorů) na chodidle podporuje vylučování toxických látek, jež se nám léty nahromadily v těle, a to prostřednictvím vylučovacího ústrojí, trávicího ústrojí a potu. Tlakem se povzbuzuje nejen oběh krve v ce­lém organismu, ale taktéž oběh bioenergie od hlavy až k chodidlům. Každý člověk má 24 bioenergetických kanálů, jimiž tato energie proudí. Ve chvíli, kdy se některý z kanálů stává neprůchodným, energie již nemůže volně proudit a člověk pak začíná pociťovat problémy či příznaky nemoci.

Akupresura je prevenčně-léčebná metoda. Tajemství její účinnosti spočívá ve zlepšení látkové výměny v důsledku detoxikace těla, např. od kyseliny mléčné, zdržující se ve svalstvu. Výborného terapeutického efektu lze do­sáhnout kombinací masáží chodidel s cvičením shiatsu.

Mnohaleté zkušenosti a pozorování dokazují, že příčinou vzniku mnoha nemocí jsou právě poruchy vylučování toxických látek, hlavně prostřednic­tvím ledvin, močovodu, močového měchýře a močové trubice, ale také prostřednictvím jater, střev, plic a kůže. Na chodidlech se nacházejí receptory, body zodpovědné za konkrétní orgány. V důsledku nošení obuvi nejsou tyto body stimulovány přírodním způsobem, a dostatečně se tedy neprokrvují. Je-li oběh nedostačující, v cévách vznikají usazeniny, krev se nedostává tam, kde je třeba, a tak postupně dochází k menším nebo větším poruchám prokrvování určitých orgánů. Hůře prokrvovaný orgán začíná snižovat svou funkčnost, takže časem začínáme pociťovat potíže různého druhu.

Během aplikace akupresury se mohou projevit neškodné vedlejší účinky, jako je zvýšená teplota, přechodné zvýšení bolesti nemocného orgánu nebo i otékání kloubů. Tyto potíže ustupují rovnoběžně s procesem uzdravování. Akupresura může také pomoci včas diagnostikovat onemocnění. Zdravý člověk by neměl při tlačení na receptory chodidel pociťovat větší bolest. Naopak palčivá bolest v receptorů upozorňuje na změny v orgánu, jemuž tento receptor odpovídá.

Akupresuře se někdy říká akupunktura bez použití jehel. Je to terapie jemnější než akupunktura, ale působí podobně. Důležité je, že se masáži chodidel může naučit každý a že se tato masáž může provádět samostatně doma, aniž by si člověk ublížil. Naopak akupunkturu si nemůžete aplikovat sami, smí ji provést pouze kvalifikovaný specialista.Je třeba přesně vědět, kde a do jaké hloubky se jehla aplikuje.

U akupresury neohrožujeme naše zdraví, i kdybychom přitlačili na ne­správné místo. Nanejvýš si prostě nepomůžeme.

Další metoda, dávající výborné léčebné efekty, vznikla v Japonsku. Jedná se o SHIATSU, jinou formu akupresury, která je s úspěchem stále častěji využívána po celém světě.

Jak jsem se už dříve zmínil, tato forma má svůj původ v japonské tradici, „shi“ je palec, „atsu“ znamená tlačit. Tato masáž je tedy založena na tom, že se palcem tlačí na body TSUBO, jež jsou rozmístěny po celém lidském těle a jež odpovídají za jednotlivé vnitřní orgány. Tlak odstraňuje organické poruchy, léčí některé nemoci a zlepšuje celkový zdravotní stav.

Shiatsu mobilizuje síly vlastního těla k boji s nemocí a také půso­bí preventivně tím, že zlepšuje oběh bioenergie proudící tělem od hlavy až k chodidlům.

Shiatsu je velmi náročná metoda, která si vyžaduje znalost lokalizace více než 400 bodů na celém těle

Pomocí akupresury  lze dosáhnout až překvapivě výborných výsledků. V závislosti na pokročilosti onemocnění se mění citlivost chodidla na tlak. Úspěšnost masáže je samo­zřejmě závislá na dovednostech a hlavně na tom, nakolik je její aplikace pravidelná. Známé přísloví říká: „Praxe dělá mistra.“

Reflexní terapie chodidel dokáže odstranit tělesná napětí a povzbudit organismus, zlepšit nedostatečné prokrvování a také dostatečně vyživovat buňky.

Vzdělaný a zkušený terapeut může taktéž na základě reakcí jednotlivých receptorů určit diagnózu. Vycházeje z vlastních zkušeností, může určit pa­cientův stav a následně provést vhodnou intervenci. Chodidlo poskytuje in­formaci, zda jsou nutná další vyšetření.

Akupresura má spojovat terapeutické možnosti jiných reflexních sfér a pů­sobení celostní medicíny. Nemá být použita živelně a za každých okolností.

V Japonsku bylo vědecky dokázáno, že masáž chodidel je NEÚČINNÁ v případě nádorových onemocnění, AIDS a hemofilie.

Chtěl bych zde varovat před pseudoterapeuty, kteří absolvovali nějaký ví­kendový terapeutický kurz a považují se za specialisty v oblasti akupresury. Tito lidé často provádějí terapii z materiálních důvodů.

Zdroj: Hakuro Kotaka - Japonská akupresura, nakladatelství CPress

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Komentáře (1)

  • Obrázek uživatele J.B.
    J.B. (anonym)

    Souvisí to s nádí, kterými je rozváděna prána (životní energie, čchi, reiky, atd.), prakticky to kopíruje nervový systém v celém stromu od páteře do mnoha bodů vedoucích až k povrchu těla. Vlastně zcitlivujeme nervové cesty a pak jimi proudí více "zdraví". Bez prány není života. Kde chybí, tam je problém, bolest, nemoc. Prána je magnetická struktura, prána pomalu teče z místa vyšší hustoty do místa nižší hustoty, nelze ji identifikovat jako záření. Je charakteristická svými frekvencemi příslušnými úrovním jednotlivých čaker. Čakry jsou duchovní centra energie, související s tokem této prány. Více v knížce Realita VESMÍRU /kosmas.cz/

    Čer 04, 2011

Přidat komentář

Reklama

Reklama