Reklama

Terapie

 • Averzivní terapie

  20. Lis 05
  Tato technika se používá v BEHAVIORÁLNI TERAPII. Jde o výuku s pomocí trestů, kdy se klientovi nežádoucí návyk čí chování asociuje s nepříjemnou zkušeností.
 • Naturopatie

  20. Lis 05
  Pomoc tělu, aby se uzdravilo samo
  rnPrvní muž, který si koupal ve studeném potoce podvrknutý kotník, bezděky prováděl naturopatii.
 • Homeopatie - Posilování ozdravných sil těla

  20. Lis 05
  Homeopatie používá léky přírodního původu k posílení vlastní ozdravné schopnosti těla. Nemoc se považuje za projev porušení harmonie nebo vnitřní nerovnováhy. Homeopatie se proto spíše pokouší řešit celkové problémy, které jsou podkladem jednotlivých příznaků.
 • Orgonová terapie

  20. Lis 05
  Teorii, z níž orgonová terapie vychází, tz. myšlenka, že existuje jakási univerzální energie přítomná ve všech živých tvorech v atmosféře, ve vší hmotě a dokonce i ve vesmíru.
 • Humanistické psychoterapie

  20. Lis 05
  Různé terapie, které jsou součástí humanistického hnutí, se zaměřují na otázku sebeuvědomění jednotlivce a vnímání vnějších podnětů. Nesnaží se najít objektivní vysvětlení lidského chování a vyhýbají se hlubšímu zkoumání vnitřních motivů nebo zážitků z dětství.
 • Orientální diagnostika

  20. Lis 05
  Klíčem je tep a jazyk
  Stejně jako lékaři na Západě tak i tradiční orientální léčitelé začínají každý rozhovor s pacientem tím, že se snaží rozpoznat jeho nemoc.
 • Behaviorální terapie

  20. Lis 05
  Behaviorální terapeuti užívají stejně jako my odměny a někdy i trestu k tomu, aby lidem pomohli překonat škodlivé a asociální chování, např. kouření, nadměrné pití alkoholu, osobní hrubost nebo podléhání nevysvětlitelnému strachu.
 • Hydroterapie

  20. Lis 05
  Voda povzbuzuje tělo k uzdravení
  rnVšichni známe odpočinek v lázni či v horké sprše, který z přepracovaných údů vyplaví ztuhlost a bolest. Osvěžující studená sprcha zase dodá čilost. Hydroterapie neboli vodoléčba zná ještě mnohem rafinovanější způsoby použití vody k léčení nemocí.
 • Osteopatie

  20. Lis 05
  Kostra je klíčem k tělesné zdatnosti
  rnNejrozsáhlejším systémem lidského těla je soubor kostí, kloubů, svalů a vazů. Je to soubor, který nám umožňuje chodit, běhal řídit auto, mluvit, psát, stavět, sportovat zkrátka veškerou tělesnou činnost.
 • Bioenergetika - Zdravá jednota těla a mysli

  20. Lis 05
  Ti, kdo praktikují bioenergetiku, vycházejí z předpokladu energie vznikající interakcí těla a mysli, která ovládá naše duševní i tělesné stavy - I když zatím nikdo nebyl schopen sílu této energie (označované různě: čchi, prána, životní síla, vitalita atd.) postihnout či změřit, působí údajně na každého.
 • Hypnoterapie

  20. Lis 05
  Terapie vycházející z hlubších úrovní vědomí
  rnNěkde na pomezí bdění a spánku je stav, který hypnoterapeuti využívají k působení na zdraví klienta. Navozují u něj stav podobný transu, který se samovolně vyskytuje i při somnambulismu či bdělém snění.
 • Přikládání baněk

  20. Lis 05
  Odsávací baňky na odstraňování "jedů"
  Lékařství po staletí užívalo tuto techniku k léčbě řady neduhů. Dodnes je součásti tradičního čínského lékařství.
 • Alexanderova metoda

  20. Lis 05
  Správné držení těla posiluje zdraví. Pomocí Alexanderovy metody se můžeternnaučit správnému držení těla, a tělo je pak schopné fungovat přirozenějším, uvolněnějším a účinnějším způsobem.
 • Silvova metoda

  20. Lis 05
  Moc ducha nad hmotou. Zastánci Silvovy metody, což je jistá forma dynamické meditace, tvrdí, že vyléčí obtíže jako stres a napětí uvědomělým ovládnutím mysli.
 • AURATERAPIE - Léčení chorob pomocí viditelného magnetismu

  20. Lis 05
  Terapeuti, kteří provozují tento druh léčby, popisují auru jako magnetické pole kolem těla, které neustále interaguje s ostatními aurami v daném prostředí. Tvrdí, že tyto osobní aury jsou spojeny s univerzálním polem duchovní energie, ze které čerpají svou sílu. Řada terapeutů -zejména léčitelů, kteří léčí duchovní silou - ujišťuje, že vidí plochy světla kolem pacientů a že je používá jako pomůcku při léčbě.
Reklama
Reklama