Reklama

Bioenergetika - Zdravá jednota těla a mysli

Ti, kdo praktikují bioenergetiku, vycházejí z předpokladu energie vznikající interakcí těla a mysli, která ovládá naše duševní i tělesné stavy - I když zatím nikdo nebyl schopen sílu této energie (označované různě: čchi, prána, životní síla, vitalita atd.) postihnout či změřit, působí údajně na každého.

Ti, kdo praktikují bioenergetiku, vycházejí z předpokladu energie vznikající interakcí těla a mysli, která ovládá naše duševní i tělesné stavy - I když zatím nikdo nebyl schopen sílu této energie (označované různě: čchi, prána, životní síla, vitalita atd.) postihnout či změřit, působí údajně na každého. Jako jeden z příkladů účinkování této síly uvádějí terapeuti běžnou lidskou zkušenost skvělých dní, kdy se cítíme čilí a plní energie, a mizerných dní, kdy se cítíme otupělí a neteční.
Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy, pracoval s podobnou představou - jen onu sílu nazýval libido nebo také psychická energie. Jeho představy převzal dále Wilhelm Reich, který dal životní energii jméno orgon a ztotožnil ji se sexuální energií.

I když Reichovy teorie nakonec upadly v nevážnost, jeden z jeho amerických žáků dr. Alexander Lowen použil Reichovy myšlenky jako základ pro svou teorii bioenergetiky. Poprvé tyto představy rozvinul v 60. letech a dnes už je bioenergetika považována mnohými terapeuty za uznávanou formu léčby. Náš každodenní jazyk je plný výrazů, které potvrzují, že emoce mají na tělo vliv. Mluvíme o "nadýmání se pýchou, těžké chvíli a někdy dokonce máme sevřené hrdlo".

Bioenergetičtí terapeuti se domnívají, že osobní psychické problémy, STRES, negativní postoje a emoce, např. vztek a STRACH, spoluurčují, jak sedíme, stojíme, pohybujeme se a dýcháme. Terapeuti např. vypozorovali, že tvrdohlavý, obranný typ člověka má sklon k charakteristickému držení těla, které téměř doslova odpovídá výrazu "zaujmout pevnou pozici".
Cílem bioenergetické terapie je především pomáhat lidem uvědomit si své navyklé držení těla a tělesné pohyby - které se nazývají obranný krunýř - a pocity s nimi spojené. Pomocí určitých cvičení se pak lidé učí, jak tuto slupku svléknout, aby tak tělo znovu získalo schopnost fungovat uvolněně a přirozeně. Terapie, uvolňuje vlastní emocionální problém. Komu může bioenergetika pomoci: Podobně jako mnozí moderní terapeuti i bioenergetici nabízejí řadu užitečných postupů pro nejrůznější typy lidí. Protože se soustřeďují spíš na osobní růst než na léčbu nemocí, hodně lidí vyhledává bioenergetické terapeuty čistě proto, aby se o sobě dozvěděli něco víc. Jíní zase uvádějí, že jim tato terapie pomohla při jejich obtížích: např. při MIGRÉNĚ, ASTMATU, SYNDROMU DRÁŽDIVÉHO TRAČNÍKU a VŘEDECH trávicího ústrojí.

Někteří lidé také praktikují bioenergetiku jako západní formu jógy, používají ji k udržení kondice a zlepšení celkového uvědomování si těla. Údajně prospívá těm, kdo trpí chabým míněním o svém vzhledu, tj. těm, kteří se cítí příliš otylí nebo příliš hubení, nebo jsou jinak nešťastní kvůli svému zevnějšku - pomáhá jim vytvořit si ke svému tělu pozitivnější postoj.
Téměř všichni účastníci kurzů bioenergetiky - ať už se ke skupině připojili z jakýchkoli důvodů - tvrdí, že se po nich cítí živější nebo že mají více energie.

Reklama

Reklama

Komentáře

jiřina (Pá, 1. 6. 2012 - 21:06)
velmi zajímavé a podnětné.
jiřina (Pá, 1. 6. 2012 - 21:06)
Pomůže mi někdo,srovnat se s mou bolestí,nemocí?Volám SOS!!! Chci ještě pracovat.Musím vydržet aspoň 5 let.
Fila (Pá, 23. 11. 2012 - 13:11)
Blbost nad blbost.
! (Pá, 23. 11. 2012 - 13:11)
Bioenergetika = využití biomasy pro výrobu energie. Nepleťte si pojmy s průjmy.
michal (Čt, 27. 6. 2013 - 08:06)
http://capzt.cz/psychoterapeuti
Reklama