Tomoterapie - efektivnější metoda léčby zhoubných nádorů

30.5.2018 00:01
Terapie

Před třemi lety si Všeobecná fakultní nemocnice v Praze jako první nemocnice v ČR pořídila nový ozařovač pro tomoterapii. Pacientům od té doby nabízí efektivnější léčbu zhoubných nádorů a současně minimální ozáření okolní zdravé tkáně. Díky tomu má výhodu při léčbě nádorů, které jsou v blízkosti životně důležitých struktur nebo v oblastech, kde je riziko trvalého poškození okolních zdravých orgánů. Za 3 roky fungování bylo ozářeno přes tisíc pacientů.

Tomoterapie stále ještě představuje novou metodu léčby zářením. V tomoterapeutické jednotce je integrován CT skener a lineární urychlovač (ozařovač), který využívá technologii IMRT - léčbu zářením s modulovanou intenzitou. V jediném přístroji je tak využíváno zobrazení pomocí počítačové tomografie (CT) a radiační léčby. Díky tomu lze precizně zaměřit cílový objem a maximálně tak šetřit okolní zdravé tkáně. Lze jím léčit nádory různých velikostí, více ložisek najednou a lze i aplikovat různou dávku záření do různých oblastí dle potřeby i opakovaně.

Využívá se v celé řadě nádorových indikací
„Metoda tomoterapie má největší výhodu u nádorů, které jsou v blízkosti životně důležitých struktur nebo v oblastech, kde je riziko trvalého poškození okolních zdravých orgánů. Proto je preferována u nádorů hlavy a krku, mozku a míchy, plic a nádorů prostaty,“ vysvětluje ředitel onkologického centra Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK, doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA. Lékaři ji ale mohou využít téměř u všech lokalizací. Nový přístroj také dopomůže efektivnější léčbě i v oblasti gynekologických nádorů, karcinomu prsu, konečníku nebo slinivky břišní. Díky jeho vlastnostem je možné maximálně šetřit zdravé tkáně a zároveň dovoluje zvýšení dávky záření při stejné nebo i nižší toxicitě.

Zkrácené ozařovací režimy u karcinomu prostaty a prsu
Za tři roky fungování ozařovače bylo ozářeno přes tisíc lidí. Byla zavedena i metoda ultra-precizní, takzvané stereotaktické radioterapie u vybraných diagnóz, zejména nádorů plic a izolovaných metastatických ložisek kdekoli v těle. U těchto diagnóz je léčba tomoterapií mimořádně efektivní, šetrná a ve srovnání s jinými léčebnými metodami prakticky bez vedlejších účinků. „Zavedli jsme rovněž zkrácené ozařovací režimy u karcinomu prostaty a prsu, takže pacienti s těmito velmi častými diagnózami absolvují léčbu za poloviční dobu, než tomu bylo dříve, a navíc ve špičkové kvalitě,“ dodává doc. Feltl.


Počet pacientů převyšuje možnosti ozařovače
Přístroj je aktuálně vytížen na plné dvě směny, poptávka pacientů je veliká, a proto by Onkologická klinika rozhodně potřebovala instalaci druhého ozařovače. I z důvodu, že v Česku onemocní některým typem zhoubného novotvaru kolem 90 tisíc lidí ročně. Dle údajů Národního onkologického registru bylo onkologických onemocnění v roce 2010 - 86 235, v roce 2015 - 98 176 a 2017 - 88 767 případů. U žen převládá diagnóza rakoviny prsu (ročně přibude kolem 7 tisíc nových případů) u mužů vede karcinom prostaty (podobné číslo). Vzhledem ke zvyšujícímu se věku populace, vyšší šanci na delší dožití pacientů po onkologické léčbě, ale i zvyšujícící se prevalenci výskytu rakovinného bujení v příštích letech, je třeba zajistit odpovídající léčbu a péči pacientům.

Podle statistik se téměř 49 procent všech onkologických pacientů léčí v Praze
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze zaujímá nejen jednu z předních pozic mezi onkologickými centry, ale je rovněž největším pracovištěm v ČR dle objemu onkologické péče u melanomu kůže a nádorů vaječníků. V průběhu posledních šesti let bylo ve VFN evidováno více než 63 tisíc onkologických pacientů ve všech stadiích diagnostického a léčebného procesu. VFN disponuje i významně nadprůměrnými výsledky v hodnocení kvality léčby ve srovnání s populačními hodnotami České republiky.


O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
www.vfn.cz

Související články

Vědci hledají netoxickou léčbu rakoviny - nadějí by mohly být bílkoviny a tuky

28.2.2018 00:01

Pomůcky pro klientky po rakovině prsu

11.1.2018 00:01

České úspěchy v biotechnologiích a farmacii: Laserem proti cukrovce, tuky bojující s rakovinou, učinný boj s malárií, lepší hojení tkání

2.11.2017 09:01

Jak se žije po šesti zhoubných rakovinách

13.7.2017 00:01

Psychosomatika a výživa při nádorových onemocněních

29.3.2017 00:01

Seznam možných diagnóz pro protonovou léčbu

21.2.2017 00:01

Infuzní podávání vitamínu C

3.8.2016 00:01

Pojištění pro případ finančního kolapsu při rakovině

7.6.2016 00:01

Cvičení bojuje proti rakovině mnoha mechanismy

21.3.2016 00:01

O imunitě, o houbách, a vůbec...

18.12.2015 14:01

Nová americká studie vyvolává pochyby o časné fázi karcinomu prsu

28.9.2015 00:01

Desítky pacientek se vyhnuly chemoterapii díky novému testu

1.9.2015 00:01

Zázvor dokáže selektivně zabíjet buňky rakoviny prsu

20.11.2014 00:01

Pelyněk roční společně s železem dokáže během 16 hodin téměř zničit rakovinu prsu

10.1.2014 00:01

Chraňte se pro případ závažného onemocnění

30.10.2013 07:51

Proč se neprověřují přírodní způsoby léčby rakoviny

17.7.2013 00:01

Složka z čínské byliny vyžene rakovinu během 40 dní, tvrdí nový výzkum

20.6.2013 00:01

Genová terapie leukémie

18.4.2013 00:01

Řasy proti radioaktivitě

29.11.2012 00:01

Co znamená v celostní medicíně léčit rakovinu?

13.6.2012 00:01

Co je rakovina z pohledu celostní medicíny?

3.4.2012 00:01

Astragalus a jeho léčivé účinky

19.3.2012 00:01

Astragalus neboli kozinec blanitý pro lepší imunitu i sex

27.9.2011 00:01

Komplementární metody léčby rakoviny s ověřenou účinností: Terapie jmelím

17.3.2011 00:00

Komplementární metody léčby rakoviny s ověřenou účinností: Enzymatická terapie

3.3.2011 00:00

Komplementární metody léčby rakoviny s ověřenou účinností: Selenová terapie

17.2.2011 00:00

Komplementární metody léčby rakoviny s ověřenou účinností: Tělesná aktivita

20.1.2011 00:00

Papája a lidský papilomavirus (HPV)

18.6.2010 00:00

Po operaci rakoviny prsu může bolest přetrvávat roky

5.3.2010 00:00

Nová germánská medicína

21.1.2010 00:00

Přírodní léčba rakoviny podle Hoxseyho

25.11.2009 00:00

Paprsek, který zabíjí rakovinu: fotodynamická terapie

29.9.2009 00:00

Rakovina hlavy a krku

13.7.2009 00:00

Po padesátce si nechte vyšetřit střeva

18.6.2009 00:00

Zázvor pomáhá při nevolnostech z léčby rakoviny

8.6.2009 00:00

Rakovina prsu

28.4.2009 00:00

Pacienti s rakovinou se mohou poradit o biologické léčbě

11.11.2008 00:00

Lapačo - bylina s protinádorovou aktivitou

27.8.2008 00:00

Hladovka při rakovině chrání zdravé buňky myší před chemoterapií

29.4.2008 00:00

Vznik rakoviny z pohledu západní a východní civilizace

20.3.2008 00:00

Test zjišťující účinnost chemoterapie

6.11.2007 00:00

Nepodceňujte déletrvající chrapot - může jít o rakovinu hlasivek

17.10.2007 00:00

Nové metody umožní odhalit včas rakovinu hlasivek a lépe operovat

13.9.2007 00:00

Příprava na chemoterapii, radioterapii a operaci

18.7.2007 00:00

Mikrovlnná hypertemie při léčbě nádorů

27.6.2007 00:00

Jak poslouchat doktora při onemocnění rakovinou prsu

6.3.2007 00:00

Imunita a její posilnění přírodními prostředky

24.11.2006 00:00

Otok ruky po operaci prsu

6.10.2006 00:00

Živiny, které brzdí růst rakoviny

23.3.2006 00:00

Dieta proti rakovině prsu?

17.1.2006 00:00

Silné dávky vitamínu C porážejí rakovinu

21.9.2005 00:00

Mnohočetný myelom se dá účinně léčit

4.4.2005 00:00

Obilná tráva v boji proti rakovině

16.11.2004 00:00

Mangan chrání před radioaktivitou

7.10.2004 00:00

Beta Glukan zvyšuje imunitu

31.10.2003 00:00

Čaj dokáže zabránit růstu rakoviny

25.9.2003 00:00

Rakovina plic

26.7.2002 00:00

Proti rakovině tlustého střeva může pomoci vápník

21.3.2002 00:00

Výživa a rakovina

26.9.2001 00:00

Vzniku rakoviny můžeme předejít

23.4.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *