ARTETERAPIE - Léčení pomocí sebevyjádření

20.11.2005 19:38
Terapie

Lidem, kteří mají citové problémy, může arteterapie (léčení uměním) pomoci vizuálně vyjádřit nejhlubší myšlenky a pocity. Místo podávání léků potlačujících příznaky jsou pacienti povzbuzováni, aby své pocity k jiným lidem vyjádřili kresbami a malováním.

Lidem, kteří mají citové problémy, může arteterapie (léčení uměním) pomoci vizuálně vyjádřit nejhlubší myšlenky a pocity. Místo podávání léků potlačujících příznaky jsou pacienti povzbuzováni, aby své pocity k jiným lidem vyjádřili kresbami a malováním.
Často se vyjeví obavy a potřeby zasuté tak hluboko, že si jich daná osoba normálně ani není vědoma. Jejich viditelné zpodobení malbou, v hlíně nebo jiným uměleckým prostředkem může být první fází léčebného procesu, při němž pacient své problémy rozpoznává a nakonec překonává.

Tato poměrné nová forma léčení byla poprvé prováděna ve 40. letech v Anglii hlavně díky práci malíře Adriana Hilla a psychoterapeutky Irene Champernowneové a od té doby se značně rozšířila. Dnes se arteterapie provozuje v mnoha zemích světa.
Arteterapie může pomoci všem lidem trpícím emocionálními nebo psychickými problémy, nebo těm, kdo o sobě chtějí zjistit něco víc, zvláště považují-li za obtížné vyjadřovat se slovně. Skupinová arteterapie se speciálně doporučuje lidem, kteří mají těžkosti ve vztazích k jiným, nebo těm, kteří trpí potížemi typu ALKOHOLISMU, ZÁVISLOSTI, ANOREXIE a BULIMIE, nebo fyzickými či duševními handicapy, jež komplikují komunikaci.

Konzultace s terapeutem pacientům se arteterapie obvykle doporučuje jen tehdy, jsou-li jejich emocionální problémy tak závažné, že jsou přijati do nemocnice, ať už na lůžkové oddělení, nebo k stacionární léčbě. Často považují za obtížné mluvit o svých osobních problémech, protože se dotýkají hlubokých nebo hrozivých pocitů, nebo nechápou původ svých problémů či neštěstí.
Terapeuti jsou školení k vnímavosti a také k schopnosti v pravou chvíli naslouchat. Rozpoznají pacientovu potřebu sdílet své problémy, chápou ale také, jak může být vyjádření nejniternějších pocitů těžké, zvláště ve stavu sklíčenosti a zmatení.
Pacientům, kteří se obávají, že nedovedou příliš dobře kreslit nebo malovat, se hned od počátku dostává uklidnění. Dozvědí se, že nemusí být příliš "dobří v umění, protože tvořit obrazy, značky a symboly je přirozená lidská aktivita, kterou spontánně provádějí děti při hře, ale vzdávají se jí, když dorůstají. Terapeuti pacientům pomáhají znovuobjevit schopnost tvořivě si hrát, a tím vyjadřovat a lépe chápat sebe a své problémy.

Aplikovaná Psychosomatická artterapie
Monitorovací přístroj arttest pro PC
Jedním ze základních předpokladů zdraví je harmonické proudění metabolizované energie v organizmu. Ateliér GA/MO Praha - Intercentrum Psychosomatické artterapie v ČR v rámci aplikované Psychosomatické artterapie, společně s dalšími českými firmami, vyvinul měřící přístroj ARTTEST pro PC, který měří zdánlivou impedanci na akupunkturních bodech.
Více informací naleznete

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

http://www.icpa-vvz.eu/
poradna  |  15.10.2013 19:19

Vřele doporučuji. Je to úžasná věc. Pro ty, co nemají představu o...
Originál  |  16.10.2013 12:18

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *